Nieuws

Terug naar news

Effectenstudie Schallerlaan – consultatieresultaten

Mevrouw, Mijnheer,

Afgelopen oktober vroegen we de bewoners van Charles Schallerlaan naar de bekleding van de laan.

Dit onderzoek maakte deel uit van de lopende impactstudie om een overzicht te krijgen over de hinder van het Sportcentrum van het Zoniënwoud inzake parking, lawaai en mobiliteit.

Ter herinnering, deze studie heeft ons, als gevolg van een gerechtelijke beslissing, verplicht de blauwe zone op te schorten om te kunnen profiteren van een oorspronkelijke toestand..

Deze studie is nog steeds aan de gang, de eindresultaten worden in mei 2020 verwacht.

 

Het onderzoek naar de bestrating van de laan heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Participatiegraad - 63% van de gevraagde bevolking.

Voor U, is de huidige bekleding, bestaande uit klinkers, bevredigend

 • Ja – 22,50 %
 • Nee – 77,50 %

Indien u « Nee » hebt geantwoord, waarom is deze bekleding niet bevredigend (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Het  veroorzaakt te veel lawaai – 54,00 %
 • Het is moeilijk om er te fietsen – 57,00 %

Wat is volgens u de ideale bekleding ?

 • De actuele klinkers zonder wijziging - 9,60%
 • De actuele klinkers met nieuwe voegen - 27,00%
 • Asfalt - 32,70%
 • Gezaagde klinkers - 32,70%

Volgens u, moet de ideale bekleding worden toegepast…

 • Over de hele lengte van de laan - 86,54%
 • Op het volgende stuk - 7,70%

Conclusies

 • Het plan om de laan te asfalteren zal worden verworpen
 • De bekleding zal identiek zijn over de hele lengde.

 

Wij danken de 52 mensen die aan het overleg hebben deelgenomen.