Nieuws

Terug naar news

Sluikstorten - sensibiliseringscampagne

 

Net Brussel en Fost Plus vervolgen de daders van sluikstorten

Net Brussel en Fost Plus willen de burgers meer sensibiliseren rond sluikstorten. Daartoe zullen zij een op gedragswetenschappen gebaseerde actie opzetten. Het principe van deze actie is het afbakenen van sluikstorten om het werk van de netheidsdiensten te tonen en de mensen te informeren over het illegale karakter van sluikstorten.

Wat bedoelen we met sluikstorten?

De netheidsdiensten gebruiken deze term voor elk soort afval dat in de openbare ruimte wordt gedeponeerd op tijdstippen en plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn. Dit kunnen zakken met huishoudelijk afval zijn die buiten de voorziene dagen en uren worden buitengezet, grofvuil zoals een stoel in goede of slechte staat, een kapotte wasmachine of bouwafval dat op de stoep of aan de voet van bomen wordt geplaatst.

Waarom deze sensibiliseringscampagne?

De gezondheidscrisis heeft een sterke invloed gehad op het burgerlijk wangedrag inzake sluikstorten in Brussel. In 2020 hebben de diensten van Net Brussel meer dan 2.868 ton sluikstorten opgeruimd (meer dan 1 m³ en chemisch afval), een stijging van 32% ten opzichte van 2019. In 2021 zien we een lichte daling met 2.574,8 ton. Bij deze cijfers moeten we ook de sluikstorten optellen die door de gemeentediensten worden opgeruimd. Sluikstorten blijft een terugkerend en alomtegenwoordig probleem in Brussel.

Alain Maron, Brussels minister van Openbare Netheid: "Sluikstorten is zeer schadelijk voor de leefomgeving van de inwoners, maar ook voor het milieu. Vandaag kunnen de straten niet meer als dumpplaats worden beschouwd. Daarom wordt de strijd tegen sluikstorten in het Brussels Gewest opgevoerd via verschillende zichtbare en tastbare acties in de openbare ruimte. Het doel is een ontmoedigend effect te creëren zodat we samen Brussel schoner en mooier kunnen maken voor het welzijn van de Brusselaars en voor het klimaat."

Waar gaat de campagne over?

De diensten van Net Brussel zullen, nadat ze een sluikstort hebben vastgesteld, deze afbakenen met een afzetlint. Er wordt eveneens een informatiebord geplaatst dat wijst op het illegale karakter van de sluikstort. Ook het bedrag van de boete "van 50 tot 62.500 euro" en het adres van het dichtstbijzijnde Recypark worden erop vermeld. Het dispositief blijft drie dagen in de openbare ruimte staan en wordt daarna opgeruimd door Net Brussel.

"De meeste Recypark zijn 7/7 open, alsook op zon- en feestdagen. Daarnaast worden er elk jaar mobiele Recypark georganiseerd in het hart van de wijken. Om zo dicht mogelijk bij de burger te staan, bieden Net Brussel en sommige gemeenten ook ophalingen van grofvuil aan huis aan" herhaalt Net Brussel.

Deze actie geeft informatie over de illegale karakter van de sluikstorten en over bestaande oplossingen. Het versterkt ook de sociale blik en neemt ten slotte het toverstokeffect weg.

Dit laatste verwijst naar het idee dat we ons afval op straat kunnen zetten en dat het hoe dan ook zal verdwijnen. De overtuiging is dat, eenmaal op straat, het niet het probleem noch de verantwoordelijkheid van de burger is. Maar dit afval blijft echter eigendom van de burger totdat het voor legale recyclage- of valorisatiekanalen wordt gedeponeerd.

Hoe zit het met repressie?

Zodra de sluikstort is afgebakend, komt de dienst Recherche en Verbalisatie van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid om een onderzoek in te stellen. Hij zal bewijzen en getuigenissen verzamelen om de verantwoordelijken van de sluikstort te vinden en een boete uitschrijven. Deze dienst beschikt over een reeks technieken en instrumenten om de verantwoordelijken op te sporen: gebruik van bewakingscamera's, doorzoeken van de sluikstorten, getuigenoproep, enz. Verbalisering is een vorm van sensibilisering die helaas nog steeds nodig is om de regels te handhaven.

Na de eerste acties zal Net Brussel de mogelijkheid onderzoeken om samen te werken met andere actoren zoals de politiezones en de gemeenten.

Net Brussel dankt alle personen die de moeite doen om hun afval naar de Recypark te brengen of die gebruikmaken van de ophaaldienst aan huis van Net Brussel en de gemeenten. Dankzij hen kunnen we elke dag nieuwe sluikstorten voorkomen.

"Met deze acties willen we het aantal mensen dat gebruik maakt van deze diensten verhogen. Samen kunnen we de netheid van Brussel verbeteren", besluit Fost Plus.

 

 

Over Fost Plus

Fost Plus vzw staat in voor de selectieve ophaling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Door haar promotie-, coördinatie- en financieringsactiviteiten geeft Fost Plus concrete invulling aan de circulaire economie van verpakkingen. Fost Plus recycleert jaarlijks meer dan 90% van de op de markt gebrachte huishoudelijke verpakkingen door een efficiënte inzameling van glas, papier en karton en PMD. Het beheer van verpakkingen is resoluut opgeschoven in de richting van duurzaam materiaalbeheer. Daartoe werkt Fost Plus nauw samen met alle betrokken partijen: bedrijven, federaties, overheden, gemeenten en intercommunales, ophaal-, sorteer- en recyclagebedrijven en burgers. Fost Plus werd in 1994 opgericht op initiatief van bedrijven en is actief in de drie gewesten. Door haar missie te vervullen draagt Fost Plus bij tot de Europese doelstellingen inzake duurzaam afvalbeheer.

www.fostplus.be

Over Net Brussel

Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid – Net Brussel staat garant voor een gezondere stad door zijn afvalophalingen, afvalverwerking, reiniging en pedagogie. Met respect, samenwerking, pedagogie en begeleiding bestrijdt Net Brussel  zwerfvuil en sluikstorten in het Brussels Gewest.

 https://www.arp-gan.be