Nieuws

Terug naar news

Sneeuw en trottoirs

 

Oudergem heeft haar mooie witte winterjas aangetrokken … Het is mooi, het glijdt en maakt de vreugde van klein en groot.

Maar weet u dat om veiligheidsredenen uw voetpad/ het ijs te verzouten over heel haar lengte en op een breedte van minimum 1m50 van sneeuw moet ontdoen? Indien u dit niet doet riskeert u een boete tot 100,00 €.

Misschien zijn er in uw wijk buren voor dewelke het moeilijk is om aan deze verplichting te voldoen? Waarom zou u geen handje toesteken? En indien u zelf in dat geval bent waarom zou u geen wederdienst tegen het opruimen van sneeuw voorstellen (de kat bijhouden, de briefwisseling ophalen tijdens de vakantie, enz.)?

U wenst hierover te praten of durft niet met uw buren contact op te nemen? Vraag aan de Gemeenschapswachters u te helpen! U mag ons ook contacteren op nr 02.662.12.61.

We danken u voor uw welwillende medewerking.

De Gemeenschapswachters

 

 

Algemeen Politiereglement

Algemeen Politiereglement - Bijzondere bepalingen met betrekking tot de weersomstandigheden

Artikel 81.

§1. Met dode bladeren, sneeuw of ijzel bedekte trottoirs moeten volledig of over twee derde van hun breedte met een minimum van 1,50 meter, al naargelang de breedte van het trottoir, geruimd of slipvrij gemaakt worden om de veilige doorgang van voetgangers te bevorderen. De sneeuw moet op en aan de rand van het voetpad worden gelegd en mag niet op de rijweg worden gegooid. Als de plaatsgesteldheid het niet toelaat, wordt de sneeuw op de rand van de rijweg gelegd. De rioolkolken, straatgoten en zebrapaden moeten vrij blijven. Dit moet worden uitgevoerd door de in artikel 22 van dit reglement bedoelde personen die belast zijn met het onderhoud van de voetpaden.

§2. Het strooien van zand of gelijk welk ander product om sneeuw of ijs te doen smelten op de treden van buitentrappen, op voetpaden of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe overgaan niet van de in deze bepaling voorgeschreven verplichtingen.

Artikel 82.

IJspegels die zich vormen aan de hoger gelegen delen van gebouwen die over de openbare weg uitsteken, moeten worden verwijderd. Indien nodig wordt er een beroep gedaan op de brandweerdienst. Deze verplichting geldt voor de in artikel 22 van dit reglement bedoelde personen die belast zijn met het onderhoud van de voetpaden.

Artikel 83.

Het is op de openbare ruimte verboden om:

  • bij vorst water te gieten of te laten vloeien;
  • glijbanen aan te leggen;
  • sneeuw of ijs, afkomstig uit privéeigendommen, op te hopen.

Artikel 84.

Het is verboden om zich op het ijs van kanalen, waterbekkens, vijvers en waterlopen te begeven, zonder toelating van de bevoegde overheid.

Iedere activiteit is er verboden zonder toelating.