Nieuws

Terug naar news

Speelstraat

De gereserveerde straten voor spelen zijn de volgende:

 • Guillaume Detrochlaan (van nummer 2 tot en met nummer 27)
 • Schoonejansstraat
 • Barbeellaan (van nummer 1 tot nummer 29)
 • Mulderslaan (van nummer 1 tot en met nummer 47)
 • Joseph Borlélaan
 • F.B. Verbovenlaan (van nummer 1 tot en met nummer 27)
 • Oude Molenstraat (van Dorpelinstraat tot de Zandgroeflaan) 
 • Sloordelle (van nummer 19 tot en met nummer 73)
 • Liévin Verstraetenstraat
 • Dorpelingstraat
 • Emile Steenostraat

Wat zijn de gevolgen van deze maatregel ?

 

DE  SIGNALISATIE

Er worden Nadar afsluitingen geplaatst, aan elke toegang tot de betrokken zone, die uitgerust worden met een C3-bord en een bijkomend bord met de vermelding « Straat voorbehouden voor het spelen » met eventueel de uren.

HET TOEPASSINGSGEBIED

Het betreft een residentiele zone, buiten de transport- en openbare vervoerstrajecten, waar de snelheid van de voertuigen reeds beperkt is tot 50 Km/u.

HET VERKEER

De straten voorbehouden voor het spelen zijn toegankelijk voor de wagens van de bewoners, de voorrangsvoertuigen en de fietsers.

DE WERKING

De volledige breedte van de straat is voorbehouden voor het spelen alhoewel het niet uitdrukkelijk verboden is er te parkeren. De personen die er spelen worden beschouwd als voetgangers. De kinderen mogen speelgoed op de straat plaatsen zonder evenwel de volledige doorgang te blokkeren. Indien niemand speelt - bij slecht weer bijvoorbeeld - mag de straat opnieuw opengesteld worden.

De gebruikers :

 • moeten stapvoets rijden ; de snelheid is er beperk tot 20 Km/u ;
 • moeten voorrang verlenen aan de voetgangers en, indien nodig, stoppen ;
 • mogen de voetgangers noch in gevaar brengen, noch hinderen ;
 • moeten de voorzichtigheid verhogen bij de aanwezigheid van kinderen.

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Elkeen blijft verantwoordelijk voor zijn daden en, wanneer het minderjarige kinderen betreft, zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen.