Alle news

04/03

Steeds meer taalachterstand

Een nieuw pilootproject in de gemeentescholen.

 

Algehele vaststelling: met de opkomst van de nieuwe media gaat het leesen schrijfniveau van kinderen steeds verder achteruit. Om dit te counteren besliste Oudergem een lerares aan te werven die zich volledig zal toeleggen op  problemen bij taalverwerving. Het doel? Ervoor zorgen dat elk kind tussen 4 en 9 jaar een goed gevoel omtrent taal heeft en een aangepaste woordenschat. 

 

Alle specialisten zijn het eens: hoe eerder taallacunes worden vastgesteld, hoe makkelijker eraan kan verholpen worden. " De zwakste kinderen uit de kleuterschool kennen gemiddeld 500 woorden, de sterksten 2.500 ", aldus de schepen voor onderwijs. " Vanaf 6 jaar leren we jaarlijks 400 woorden bij, wat maakt dat sommige kinderen het eerste leerjaar bereiken met een woordachterstand van 5 jaar. Het is dus essentieel om die verschillen weg te werken. " Daarom besliste de gemeente een nieuw pilootproject op te starten.

 

Julie Legraive, een lerares gespecialiseerd in FLA (Français Langue d’Apprentissage) startte haar taak in september 2018 en ondersteunt leerlingen van de tweede kleuterklas tot het vierde leerjaar. " Ik geef strikt genomen geen echte remediëring Frans ", geeft ze aan. " In groepjes van 5 of 6, en met thema's die met de leerkrachten zijn afgesproken, spoor ik de kinderen aan om zich te uiten en om in de formulering van hun ideeën zowel wat syntaxis als woordenschat betreft stapjes vooruit te zetten ."

 

Tegen de  gangbare opvatting in, belangen deze moeilijkheden iedereen aan. " We moeten stoppen met denken dat deze problematiek enkel kinderen van vreemde origine treft, want ze komt voor in alle sociale klassen ", benadrukt  de  juf.   " Vele  kleuters waarmee  ik werk,  spreken al hun hele leven Frans, maar door gebrek aan zelfvertrouwen of stimulansen zijn ze in de problemen gekomen. "

 

Dit project kadert in een breder opzet dat de gemeente al jaren terug opstartte om het leren op school te verbeteren. " We bevinden ons in een logica  waarin onze pedagogische praktijk voortdurend in vraag wordt gesteld ", herinnert de titelvoerend burgemeester. " Daarom schakelde de gemeente al de hulp in van een pedagogisch adviseur, van een orthopedagoog en nu ook van Julie. We willen alles in het werk stellen om alle kleine Oudergemnaars op school dezelfde slaagkansen te bieden. "

 

Dit pilootproject wordt gefinancierd door de gemeente en uitgetest op de school Les Marronniers. Na een evaluatie zal het worden uitgebreid naar de andere gemeentescholen.