Nieuws

Terug naar news

Subsidies - sportclubs van Oudergem

Subsidies worden toegekend door de Raadgevende sportcommissie aan de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud beoefenen.

Uiterste datum van ontvanst van het aanvraagformulier voor subsidies zodat deze geldig is : 8/11/2019 .

 

Aanvraagformulier