Nieuws

Terug naar news

Verhuizing van het 'Brussels Orientation Center' voor Oekraïense vluchtelingen

 

Het Brussels Health Orientation Center (BHOC) wordt het Brussels Orientation Center (BOC) en verhuist!

Ten dienste van personen met het statuut van ‘Begunstigde van tijdelijke bescherming’ (BTB)

Wat is het Brussels Orientation Center (BOC)?

Dit is het Brusselse referentiecentrum voor sociale en gezondheidsaangelegenheden, een dienst ter beschikking van personen met het statuut van ‘Begunstigde van tijdelijke bescherming’ (BTB). Net als andere Europese landen vangt België een groot aantal mensen op die de oorlog in Oekraïne ontvlucht zijn. Ons land en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) stellen alles in het werk om de opvang van deze vluchtelingen zo goed mogelijk te organiseren.
In dit centrum, dat sinds afgelopen mei speciaal in het hartje van de hoofdstad is opgericht, kunnen al deze mensen - die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven - terecht voor medische en/of psychische hulp en voor informatie over het Belgische gezondheidsstelsel, de sociale rechten en andere beschikbare bijstand.

Het BOC is een initiatief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Wie kan terecht in het Brussels Orientation Center?

Het BOC verwelkomt alle begunstigden van tijdelijke bescherming (BTB) die uit Oekraïne komen en in Brussel verblijven, ongeacht de fase van de administratieve stappen die zij hebben ondernomen. Bovendien zijn alle aanvragers van internationale bescherming die in Brussel verblijven en geen toegang hebben tot andere bestaande voorzieningen ook welkom.

Welke diensten biedt het Brussel Orientation Center aan BTB?

Het Brussels Orientation Center biedt directe en onmiddellijke toegang ter plaatse tot:

  • Ondersteuning en/of bijstand op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid;
  • Aanbevolen vaccinaties en een gezondheidsdienst ter preventie van besmettelijke ziekten;
  • Mogelijkheid tot doorverwijzing naar een medische en/of geestelijke gezondheidsspecialist;
  • COVID-19-opsporing en -vaccinatie;
  • Maatschappelijk assistenten en psychologen die volwassenen en niet-begeleide buitenlandse kinderen of minderjarigen helpen die het slachtoffer zijn geworden van fysiek, psychologisch, seksueel of moreel geweld.

Het BOC informeert en begeleidt de BTB’s om aan te sluiten bij een ziekenfonds. Het lidmaatschap van een ziekenfonds in België is verplicht om medische kosten terugbetaald te krijgen wanneer men een arts, tandarts, specialist, kinesitherapeut of andere professionals in de gezondheidszorg raadpleegt, wanneer men wordt opgenomen in een ziekenhuis of om te genieten van een (gedeeltelijke) terugbetaling wanneer men geneesmiddelen koopt in een apotheek.

Er is meer gedetailleerde informatie beschikbaar in het Brussels Orientation Center over:

  • financiële bijstand voor bejaarden:
  • gezinstoelagen (financiële tussenkomst voor kinderen) en toegang tot centra voor gezinsplanning (voor alle vragen in verband met relaties, emoties en seks);
  • uitkeringen en toegang tot opvangcentra voor mensen met een handicap;
  • mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een handicap;
  • financiële steun om zich te verplaatsen in Brussel (MIVB);

Het BOC verstrekt aan zijn bezoekers documentatie in het Oekraïens en het Russisch over de bovengenoemde onderwerpen. Dit alles wordt omkaderd door medisch-sociaal personeel, professionals in de geestelijke gezondheidszorg en tolken die de taal van de Oekraïense vluchtelingen spreken.

 

Waar is het Brussels Orientation Center gevestigd?

Het Center is gevestigd in de Pachecolaan nr. 34 (3e verdieping).

Openingsuren:

Het Center is open van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur - laatste toegang om 16.00 uur.

Het centrum is gesloten tijdens het weekend en op feestdagen.