Nieuws

Terug naar news

Vijvers rood klooster vervuild : Oudergem eist een bufferbekken

 

In februari heeft de gemeente, dankzij de alertheid van een Oudergemse wandelaar, een koolwaterstofvervuiling vastgesteld in vijver 1 en 2 van het Rood Klooster. Door de snelle tussenkomst van brandweer en civiele bescherming kon de vervuiling tijdig worden ingedamd en werd onomkeerbare schade voorkomen.

Meteen werd proces-verbaal opgesteld. " Na de brand van het viaduct van de Drie Fonteinen in 2004 moest Brussel Mobiliteit een bufferbekken bouwen om te voorkomen dat bij hevige regenval of plotse dooi dit soort vervuiling nog zou optreden ", specificeert de schepen voor leefmilieu. " Omdat Brussel Mobiliteit deze verplichting niet is nagekomen, hebben we een pv opgesteld ."

Als het parket het verzoek inwilligt, wordt de zaak strafrechtelijk vervolgd. Zo niet komt dit terecht bij het gewestelijk bestuur voor de stedenbouw, dat een boete kan opleggen. " De sanctie is  voor ons niet belangrijk. We willen enkel dat Brussel Mobiliteit zijn verplichtingen nakomt. " Met dit bufferbekken kan het water dat afvloeit van de E411 gefilterd worden vooraleer het in de vijvers terechtkomt.