Nieuws

Terug naar news

VIVAQUA biedt een maandelijkse facturering aan

 

Sinds 2 juli kunnen de VIVAQUA-klanten een maandelijkse waterfactuur ontvangen via het elektronische platform Doccle . Een praktisch, gemakkelijk en gratis systeem dat tegemoetkomt aan de wensen van de burgers.

De meeste VIVAQUA-klanten ontvangen een jaarlijkse waterfactuur die soms zwaar weegt op hun budget. Steeds meer van hen wenden zich trouwens tot VIVAQUA om afbetalingsplannen te verkrijgen. Door maandelijks online via Doccle een voorschotfactuur te betalen, zullen ze voortaan de kosten voor hun waterverbruik kunnen opsplitsen zonder dat ze daarvoor een beroep hoeven te doen op de Klantendienst en zal het budgetbeheer worden vereenvoudigd.

Maandelijks papieren facturen verzenden aan de 353 897 Brusselse abonnees vormt een aanzienlijke meerprijs. Het aanbieden van een maandelijkse facturering zonder verhoging van de beheerkosten kon dus enkel door over te stappen op elektronische facturen. VIVAQUA heeft besloten zich aan te sluiten bij de coöperatieve vennootschap Doccle. Het systeem is eenvoudig: in enkele klikken maakt de klant op het Doccle-platform een account aan, waarna hij zijn facturen kan raadplegen, bewaren en betalen, of hij nu thuis, op kantoor of onderweg is.

Elke klant zal per e-mail of door een bij de factuur gevoegde flyer op de hoogte worden gebracht van deze nieuwe betalingsmogelijkheid. In de hoofdzetel van VIVAQUA werd een tablet-pc geplaatst: de bezoekers kunnen zich dus onmiddellijk inschrijven en indien nodig vragen stellen.

 

 

De waterprijs in het Brusselse Gewest

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is er sinds 2005 een solidaire tarifering van toepassing. Het tarief per m³ wordt vastgelegd per verbruiksschijf (vier schijven: vitaal, sociaal, normaal en comfort) naargelang van het aantal personen waaruit het gezin bestaat. Hoe hoger de schijf, hoe hoger het tarief.De Brusselse residentiële klanten betalen gemiddeld 3,24 euro per kubieke meter water. Deze prijs omvat de distributie van drinkwater, de gemeentelijke sanering (het beheer van het rioolnet) en de gewestelijke sanering (gestort aan de BMWB).

Voor een gezin van twee personen bedraagt de prijs van de factuur dus 226,8 euro per jaar voor een verbruik van 70 m³ + 25,23 euro voor de abonnementsvergoeding.

In het Brusselse Gewest is de waterprijs sinds 2014 niet gestegen (en ook niet geïndexeerd). 

Om de mensen in precaire omstandigheden te helpen, wordt van elke gefactureerde m³ een bedrag van 0,03 euro afgehouden om een sociaal fonds te stijven dat wordt beheerd door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

Meer informatie : https://www.vivaqua.be/nl/klantenhoek/elke-maand-uw-onlinefactuur