Nieuws

Terug naar news

Voor grotere solidariteit in het onthaal van asielzoekers

 
Motie van de Gemeenteraad van 24.09.2015
 
De gemeenteraad van Oudergem vraagt aan de Federale Regering:
  1. Haar internationale inspanningen om de crisis te beëindigen op te voeren;
  2. De opname en de behandeling van de asielaanvragen te bespoedigen om er binnen redelijke termijnen in toepassing van het asielrecht een antwoord op te bieden;
  3. Een verplicht, duidelijk en evenwichtig spreidingsplan op te stellen van de asielzoekers die in elke gemeente van het land moeten opgenomen worden, rekening houdende met de inspanningen, de middelen en de initiatieven die al ingezet werden;
  4. De gemeenten te ondersteunen in de coördinatie van de initiatieven die door verenigingen burgers genomen worden

Meer:

Solidariteit met de asielzoekers: de gemeente steunt Fedasil

Voor grotere solidariteit in het onthaal van asielzoekers, motie van de Gemeenteraad van 24.09.2015