Alle news

01/12

Vredegerecht: 1.565 Oudergemnaars doen de federale overheid buigen

De krachtmeting duurde meer dan 8 maanden, maar nu is het officieel: het Vredegerecht van Oudergem is gered. Na het aante- kenen van beroep en de mobilisering van de bevolking heeft de federale overheid een stap terug gezet en zijn wetsontwerp voor de hervorming van de gerechtelijke kantons herzien. De facto blijft het Bureau voor Juridische Bijstand, dat zich in hetzelfde gebouw bevindt, eveneens behouden.

Alles begon op 7 maart 2017, toen de federale regering besloot om het Vredegerechtvan Oudergem - Watermaal-Bosvoorde te sluiten. Het wetsontwerp bepaalde dat Oudergem bij Etterbeek zou worden gevoegd en Watermaal-Bosvoorde bij Ukkel. De verontwaardiging volgde meteen. "Enorm veel mensen doen een beroep op deze dienst die een essentiële rol speelt in het samenleven en de sociale cohesie", benadrukt de waarnemende burgemeester.

Al snel werden bij de Raad van State twee beroepen aangetekend, een waarbij de schorsing werd gevraagd en een ander ter nietigverklaring. Tegelijkertijd organiseerde het verzet zich en werd een petitie opgesteld. Die herinnerde aan het feit dat de vredegerechten van de acht Brusselse kantons een gerin gere werkdruk kennen dan dat van Oudergem en dat de opening van het nieuwe ziekenhuis maandelijks tot 300 bijkomende dagvaardingen met zich mee zou brengen. Uiteindelijk haalde de petitie liefst 1565 handtekeningen en werd ze op 26 oktober 2017 overhandigd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met als resultaat de goedkeuring van een amendement dat het Oudergemse Vredegerecht handhaaft.

"Ik wil alle ondertekenaars danken", lacht de waarnemende burgemeester. "Dit is het bewijs dat wanneerwe vertrouwen op de mensen op het terrein en wanneer we samenwerken, het mogelijk is om ons leef- en woonklimaat te verdedigen en onze lokale noden te doen gelden."

Niettemin roept de waarnemende burgemeester op tot waakzaamheid. "We hebben een veldslag gewonnen, maar het Vredegerecht is slechts het topje van de ijsberg. Eerder werden al de lokale kantoren van financiën en van de federale politie afgeschaft. Het is duidelijk dat de federale overheid een beleid voert om deze nabijheidsdiensten te ontmantelen. Indien nodig mobiliseren we opnieuw."