Nieuws

Terug naar news

Vredegerecht van Oudergem-Watermaal-Bosvoorde gered!

Na wekenlange mobilisatie en een petitie die ruim 1.565 handtekeningen opleverde, heeft de federale regering haar wetsontwerp over de hervorming van de gerechtelijke kantons gewijzigd. Tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, is het vredegerecht van Oudergem-Watermaal-Bosvoorde daarmee gered .

" Ik wens mijn dank te betuigen aan iedereen die de petitie ondertekende en ook aan de twee voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel ", aldus Christophe Magdalijns, waarnemend burgemeester. " We hebben alles in het werk gesteld om de regering te laten inzien dat de levenskwaliteit van de inwoners van Watermaal en Oudergem sterk zou afnemen door de hervorming. Dankzij de mobilisatie konden we een geloofwaardig alternatief voor de reorganisatie van de gerechtelijke kantons van Brussel op tafel leggen .”

Dit betekent dat het vredesgerecht van Oudergem en het bureau voor juridische bijstand dat zich in hetzelfde gebouw bevindt, behouden blijven.

 " Het is lang geleden dat we in Oudergem zo'n mobilisatie hebben gezien ", besluit Christophe Magdalijns. Het bewijst dat we met samenwerking en vertrouwen in de lokale stakeholders onze levenskwaliteit kunnen verdedigen en onze lokale bijzonderheden kunnen promoten.