Nieuws

Terug naar news

Werk in de buurt: succes voor een-job-in-mijn-buurt

 

1.081 personen, waaronder meer dan 800 Oudergemnaren, die zijn ingeschreven voor de actie een-job-in-mijn-buurt." Opgestart met het oog op de opening van het nieuwe Chirec-ziekenhuis wil deze actie werk in eigen buurt bevorderen en een meer globale visie op de maatschappij", herinnert de schepen voor Werk." Want dicht bij huis werken betekent minder stress, minder files, minder vervuiling en meer levenskwaliteit." Sedert begin augustus werden de ingeschreven kandidaten naargelang
hun profiel, opleidingsbehoefte, nood aan begeleiding en dies meer geleidelijk aan gecontacteerd." De begeleiding die wij aanbieden wil een maximum aan troeven aanreiken om te slagen in de selectieproeven die door Select Actiris worden georganiseerd".

Gezien het succes van de actie wil het Tewerkstellingshuis dit concept verder uitwerken." De idee is om lokale werkgevers uit te nodigen om allereerst te putten uit de kandidaten van een-job-in-mijn-buurt". Wordt vervolgd.