News

Terug naar news

Werkzaamheden van afschraping en asfaltering

De werkzaamheden van afschraping en asfaltering van het hieronder hernomen wegennet, behalve bijslecht weer, vanaf april 2016 zullen beginnen.

Wij bieden u bij voorbaat onze verontschuldigingen aan voor de ongemakken die deze werken met zich mee zullen brengen en zullen ons uiterste best doen om de werken zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Afschrapen

Asfaltbedekkingen

Willerieksedreef

05/04/2016

08/04/2016

Walckierslaan

04/04/2016

07/04/2016

Park van Woluwelaan

04/04/2016

07/04/2016

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met onze werf-opzichter, de heer Jean-Louis HERMANS op het telefoonnummer: 02/676.49.93.