Evenementen & Verenigingen

News

Ultimate frisbee: een nieuwe juniorclub vestigt zich in Oudergem

 

Het is een originele en merkwaardige sport, een heel aparte zomerse activiteit, die naar Oudergem komt. Ultimate frisbee is voor jongens en meisjes tussen 12 en 16 jaar oud een fysieke, tactische, technische, strategische en vooral esthetische sportbeoefening”, vertelt Fred, de stichter van de nieuwe Oudergemse club. ”Iedereen kan er plezier aan beleven, ongeacht zijn of haar kwaliteiten”.

Meer

Met vakantie gaan: de politie en de straatagenten gemobiliseerd

 

Joepie, vakantie! Voor de kinderen, hun ouders en... de inbrekers. De politie en de Straatagenten doen hun uiterste best om te voorkomen dat de zomerse rust een nachtmerrie wordt.

De politie zet, van 1 juli tot 31 augustus, de operatie “veilig met vakantie” op. Het principe? Politiepatrouilles zullen worden georganiseerd om de woningen in de gaten te houden tijdens de afwezigheid van de bewoners ervan. Eén enkele voorwaarde: vraag het minstens 7 dagen voor je vertrek aan.

Meer

Oudergem zoals Seoel ?

Een film en een debat over de viaduct

In 2003 gaf de burgemeester van Seoul de opdracht een wegviaduct van 6 km die de stad doorkruist af te breken. Waarom? Het autoverkeer en de vervuiling inperken. In de plaats ervan werd een groenstrook aangelegd. Twaalf jaar later is de Cheonggyecheon-as de meest aantrekkelijke openbare ruimte van Seoul geworden. 

Meer

Kinderdagverblijf “les Mômes”: Gebarentaal om met baby’s te communiceren

 


Het project is volkomen vernieuwend. Sinds december loopt in het gemeentelijk kinderdagverblijf “Les Mômes”een opmerkelijk pilootexperiment: alle kinderen leren gebarentaal. Het concept, dat uit de Verenigde Staten komt, opent nieuwe perspectieven om te communiceren met baby’s. Nog vόόr ze kunnen spreken! Rustiger, opener, ontvankelijker... tal van voordelen voor jonge “horende” kinderen.

Meer

Openbare overlast: bemiddeling boven boete

 

Boetes opgelegd door de politie zijn het best gekend. Daarnaast zijn er ook administratieve boetes, die worden uitgeschreven door de gemeente, met name om openbare overlast te bestraffen. Je moet dan wel eens diep in de portefeuille tasten: tot 350 euro. Oudergem heeft evenwel beslist een andere weg in te slaan: de bemiddeling. Dit alternatief kent steeds meer succes.

Een alternatief dat steeds meer succes kent

Meer

De digitale openbare ruimte plechtig geopend


De digitale openbare Ruimte van het Jeugdhuis (Waversesteenweg 1981) werd onlangs plechtig geopend (zie Oudergemnaar 87). Nieuwe pc’s, nieuwe tablets, nieuwe server, nieuwe printer, nieuw interactief bord en gratis wifitoegang... Het materiaal is voortaan vrij beschikbaar tijdens permanenties, op dinsdag en donderdag van 16 tot 19 uur. Er zijn ook nog enkele opleidingsplaatsen.

De Oudergemnaar nr89 (April- Mei 2015)

 

Meer

Moestuinen op het dak van het sportcentrum Willegems

 

 

Moestuinen op het dak van het Sportcentrum Willegems? Dat is het originele idee dat kiemde in de geest van de leden van de wijk van Oud Sint-Anna. Hun stevig onderbouwd project kreeg een subsidie van Leefmilieu Brussel.

Van haar kant reikte de gemeente de nodige vergunningen uit en installeerde ze een picknicktafel. Momenteel telt de moestuin een vijftiental houten bakken en een composteerzone. De eerste seizoensgroenten werden al geplant.  

 

 

Meer

De Oudergemmenaren blijven de Brusselaars die het minst belasting betalen

 

Oudergem heeft haar begroting 2015 goedgekeurd: geen verhoging van de lokale belastingen, evenwicht voor het 34ste opeenvolgende jaar en investeringen die 2 tot 4 maal hoger liggen dan in de andere gemeenten... In een sombere economische context wordt de financiële toestand van Oudergem meer en meer...buitengewoon.

Meer

Sneeuw en trottoirs: beetje hulp nodig?

 

Als het heeft gesneeuwd, moet iedereen zijn trottoir vrijmaken. Als het zover komt, zullen de Straatagenten een speciale campagne ”sneeuwruimen” opzetten. Ze zullen een ronde in de gemeente doen en het reglement in herinnering brengen bij diegenen die het zouden zijn vergeten.

”Het is evenwel niet voor iedereen evident het trottoir voor de deur sneeuwvrij te maken”, geeft Bérengère Lefrancq, coördinatrice, toe. ”Waarom dan niet die wettelijke verplichting benutten om de relaties met de buren te versterken?”.

Meer

Vliegtuigen: nog wat geduld


1 november moest de laatste dag van de fameuze “brede bocht naar links” worden. Toch zullen we nog enkele weken moeten wachten op de volledige toepassing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg omdat Belgacontrol zijn tijd neemt om het moratorium uit te voeren. ”Krachtens het Gosuin-besluit waarop het vonnis van de Rechtbank is gebaseerd, heeft het Brusselse Gewest voortaan het recht om dwangsommen van 50.000 euro per dag op te eisen”, legt Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris, uit. 

Meer