Bestuur & Politiek

Overige onderzoeken

Kijk ook naar " Openbare onderzoeken en overlegcommissie "

 

Van 08.12.2016 tot 22.12.2016

Installatie(s) van klasse 2, onderworpen aan openbaar onderzoek, overeenkomstig de voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de Milieuvergunningen.

Bericht van onderzoek

Van 30.11.2016 tot 14.12.2016

Installatie(s) van klasse 2, onderworpen aan openbaar onderzoek, overeenkomstig de voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de Milieuvergunningen.

Bericht van onderzoek

Van 08.11.2016 tot 22.11.2016

Installatie(s) van klasse 2, onderworpen aan openbaar onderzoek, overeenkomstig de voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de Milieuvergunningen.

Bericht van onderzoek

Van 18.09.2016 tot 17.10.2016

stedenbouwkundige vergunning (dossier 16567) met betrekking tot het herinrichtingen van de openbare ruimte binnen de rooilijnen van de Zwartkeeltjeslaan en tussen de kruispunten met de Kwikstraat, Vlasvinkenen en de Albatroslaan

Bericht van onderzoek

Van 15.09.2016 tot 14.10.2016

Het College van Burgemeester en Schepenen van Oudergem brengt ter kennis dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen : het ontwerp-plan van het bijzonder bestemmingsplan “Universitaire Campus” (gelegen tussen de Generaal Jacqueslaan, de Triomflaan en de Pleinlaan) met inbegrip van een milieueffectenrapport, dat een liggingsplan, een plan van de bestaande rechtstoestand, een plan van de bestaande feitelijke toestand, een schema van de bestemmingen, de tekstvoorschriften en een rapport omvat.

Bericht van onderzoek

Van 03.10.2016 tot 17.10.2016

Installatie(s) van klasse 2, onderworpen aan openbaar onderzoek, overeenkomstig de voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de Milieuvergunningen.

Bericht van onderzoek

Van 01.09.2016 tot 15.09.2016

Installatie(s) van klasse 2, onderworpen aan openbaar onderzoek, overeenkomstig de voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de Milieuvergunningen.

Bericht van onderzoek

Van 23.06.2016 tot 07.07.2016

Installatie(s) van klasse 2, onderworpen aan openbaar onderzoek, overeenkomstig de voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de Milieuvergunningen.

Bericht van onderzoek

Van 23.11.2015 tot 31.05.2016

Het ontwerp van het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goedgekeurd in tweede lezing door het Brusselse Regering op 22 oktober 2015, evenals het milieueffectenrapport, aan een openbaar onderzoek worden onderworpen volgens artikel 53 van de Ordonnantie van 20 Oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.

Bericht

Van 24.09.2015 tot 07.11.2015

In het zuid van het Gewest, op het grondgebied van Oudergem, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, en ook in Brussel-stad, zal een Natura 2000-gebied worden aangewezen. Alle Brusselaars worden uitgenodigd om deel te nemen.

Bericht

Van 21.09.2015 tot 05.10.2015

(dossier 16285)  het project “ZUID CONNECTIE” uit te voeren om het zuidelijke gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevoorraden, zone 1 - Willeriekendedreef

Bericht

Van 25.05.2015 tot 31.07.2015

Ontwerp van jet Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het Lucht - Klimaat - Energieplan

Bericht

Van 05.01.2015 tot 05.03.2015

Ontwerp van gemeentelijk parkeeractieplan (G.P.A.P.)

Bericht

Van 24.03.2014 tot 07.04.2014

Uitbating van verbrandingsinrichtingen met een nominaal warmtevermogen van 480 kW (rubrique 40-A), 15 overdekte parkeerplaatsen (rubrique : 68-A) en 1 statische transformator met een nominaal vermogen van 630 kVA (rubrique 148).

Van 03.02.2014 tot 04.03.2014

Operationeel programma voor de uitvoering van het europees fonds voor regionale ontwikkeling (efro) in het brussels hoofdstedelijk gewest voor de programmeerperiode 2014-2020 en het milieueffectenrapport

Van 02.12.2013 tot 16.12.2013

Milieuvergunning van klasse 2 voor de uitbating van :
- een opslagplaats voor stoffen, producten, materiaal dat niet in andere rubrieken is opgenomen, met een voor opslag bestemde totaaloppervlakte : 530 m² (rubriek 53-A)
- een openluchtparkeerterrein voor motorvoertuigen buiten de openbare weg met plaats voor 15 auto’s of aanhangwagens (rubriek 152-A)
- een opslagplaats voor ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55°C maar niet hoger dan 100°C (rubriek 88-3A) :

  • een opslagplaats van 5.000 liter bij ingegraven tank
  • opslagplaatsen van 3.500 liter

- een werkplaats voor het plaatsen van hulpstukken voor voertuigen (beglazing) met een drijfkracht : kleiner dan of gelijk aan 20kW (rubriek 13-A).

Van 30.10.2013 tot 28.11.2013

Gedeeltelijke opheffing van BBP 6 - project van opheffing.

Van 14.10.2013 tot 28.10.2013

Exploiter un parc de stationnement à l’air libre pour véhicules à moteur, en dehors de la voie publique comptant 12 véhicules automobiles ou remorques (rubrique 152-A) et une installation de réfrigération (airco) comportant plus de 3 kilos de gaz à effet de serre fluorés et dont le puissance électrique nominale est supérieure à 10 kW  (rubrique : 132-A).

 

Kijk ook naar " Openbare onderzoeken en overlegcommissie "