Leven in Oudergem

Heeft u uw hond laten chippen? Vraag nu de gemeentepremie aan.

De voorwaarden voor het toekennen van een premie voor het chippen van honden zijn vastgelegd in het subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten en het chippen van huiskatten en honden.

Waaronder:

Op straffe van onontvankelijkheid moet de aanvraag voor de premie worden ingediend met behulp van het ad-hocformulier dat de verantwoordelijke correct dient in te vullen en te ondertekenen.

Een getuigschrift van verstrekte hulp, ondertekend door de dierenarts die de kat heeft gesteriliseerd en/of de identificatie van een hond of een kat (het identificatienummer moet op het getuigschrift vermeld staan), evenals de originele honorariumnota van de dierenarts en geadresseerd aan de verantwoordelijke en een kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke.

De sterilisatie en/of de identificatie moet na 1 mei 2020 worden uitgevoerd

De sterilisatie moet na 1 mei 2020 hebben plaatsgevonden.

De premie-aanvraag moet ten laatste vóór 30 september 2021 worden ingediend op het volgende adres: Gemeentebestuur van Oudergem – Dienst Leefmilieu, Emile Idiersstraat 12-14, 1160 Oudergem.

 

Om het premieaanvraagformulier in te vullen, moet u dus over de digitale versies van de volgende documenten beschikken:

  • het getuigschrift voor verstrekte hulp, ondertekend door de dierenarts die de chip heeft geplaatst;
  • de ereloonnota van de dierenarts.

Voor meer informatie : Reglement

Dienst Dierenwelzijn: animaux@auderghem.brussels

Vraag de gemeentepremie aan

Uw contactgegevens

Gelieve de 14 cijfers van uw bankrekeningnummer zonder punten of spaties in te vullen.

Bijvoorbeeld:

  • Op mijn bankkaart staat het volgende rekeningnummer: BE18 2014 7287 9130.
  • Op het formulier vul ik het nummer als volgt in: 18201472879130.
Premieaanvraag
Bij de premieaanvraag te voegen documenten

 

 

Privacy Statement

  • Het Gemeentebestuur van Oudergem zal de op dit formulier verstrekte informatie gebruiken om uw aanvraag te antwoorden. Wij behandelen uw gegevens met respect.
  • Meer informatie over het vertrouwelijke karakter waarmee wij met uw gegevens omgaan, vindt u op onze Privacy Statement.
  • Door hieronder te klikken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens die voorwaarden verwerken.