Alle news

06/12

Oudergem komt in actie voor Aït Zineb

"Oudergem heeft al 16 jaar een samenwerkingsprogramma met Aït Zineb en Amerzgane in Marokko. Het is een echt uitwisselingsprogramma dat in beide richtingen werkt. Er zijn reële banden gesmeed tussen onze besturen. We waren dus zeer overstuur toen we het nieuws van de aardbeving vernamen."

Er klinkt emotie door in de stem van Saïd Benallel, coördinator gemeentelijke internationale samenwerking. Samen met burgemeester Sophie de Vos lanceert hij een oproep. "De noden in Marokko zijn immens, maar we hebben ervoor gekozen ons toe te spitsen op de twee dorpen waarmee Oudergem nauwe banden heeft. We kennen hen en we weten dat de hulp die we kunnen bieden van onschatbare waarde zal zijn".

Aït Zineb en Amerzgane zijn gelegen in de regio Ouarzazate en bleven niet gespaard van de verschrikkelijke aardbeving die Marokko vorige vrijdag heeft getroffen. Er kwamen vijf mensen om in Aït Zineb, en velen raakten ernstig gewond in beide gemeenten, voornamelijk mensen die vast kwamen te zitten toen hun huis instortte.

"Dit is een voorlopige balans", waarschuwt Saïd Benallel. "We spreken onze contactpersonen ter plaatse dagelijks om de ontwikkeling van de situatie en de dringende behoeften van de inwoners te volgen. Tot nog toe hebben zij vrijwel geen hulp van buitenaf gekregen".

Oudergem heeft beslist giften in te zamelen om de slachtoffers in deze twee gemeenten te helpen. "Gezien het isolement van deze dorpen blijven financiële giften in eerste instantie de meest doeltreffende stap. Die geraken zeer snel ter plaatse. In ons geval worden de giften rechtstreeks overgemaakt aan het gemeentebestuur van Aït Zineb, dat voor de eerste hulp zorgt. Zoals we al jaren doen, werken we rechtstreeks met hen samen om aan de behoeften van de plaatselijke bewoners tegemoet te komen".

Voor materiële giften heeft Oudergem beslist om samen te werken met de hubs van Anderlecht en de Heizel. Het lokale groene nummer werd ook geactiveerd om alle vragen van inwoners te beantwoorden over de hulp die Oudergem aan Marokko biedt. De vzw Babelz'in werd ook gecontacteerd om psychologische steun te bieden aan inwoners van Oudergem die rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen zijn door deze ramp.

HOE EN WAAR KUNT U EEN GIFT DOEN?

FINANCIËLE GIFTEN 

Financiële giften, specifiek bestemd voor de partnergemeenten Aït Zineb en Amerzgane, kunnen worden overgemaakt op rekening BE88 1460 5740 4941 van de raad voor maatschappelijk welzijn, met de mededeling Solidariteit Marokko. Het bedrag wordt onmiddellijk en integraal overgemaakt op de TIWIZI-bankrekening die door de gemeente Aït Zineb wordt beheerd.

MATERIËLE GIFTEN 

Materiële giften kunnen op woensdag en zondag van 15.00 tot 18.00 uur worden afgegeven bij de garage van het Preventiehuis, Waversesteenweg 1326. Vanaf 20 september

Gevraagd materiaal: veldbedden, dekens, slaapzakken, tenten, zaklampen en batterijen, hygiëneproducten en stroomgeneratoren. Alleen in goede staat.

Update 04.10.2023 - einde van het inzamelen van materiële giften

GROEN NUMMER 0800 35179

voor alle vragen over de door Oudergem verleende steun aan Marokko of om psychologische hulp te vragen. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur.

 

GEMEENTELIJKE INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING?

Het samenwerkingsprogramma werkt aan het opbouwen van de vaardigheden van de partnergemeenten in de planning, monitoring en evaluatie van geïntegreerde en gecoördineerde sociale projecten ten behoeve van de burgers in het algemeen en de meest achtergestelde groepen in het bijzonder.

De eerste zorg van de mensen is om hun dagelijks leven te verbeteren. Marokko kent momenteel een periode van sociale evolutie. De mentaliteiten veranderen en de Marokkaanse lokale overheden worden echte partners van de plaatselijke burgerverenigingen. Het is namelijk in dit kader dat onze gemeente als ondersteuning optreedt en dit door het delen van haar ervaringen met de gemeentelijke ambtenaren uit het zuiden.

Meer op de Gemeentelijke internationale ontwikkelingssamenwerking