Bestuur & Politiek

Dienst Stedenbouw

 

Praktische informatie

Goed om te weten

 • Afspraakverzoeken kunnen telefonisch of per e-mail worden gedaan (onderaan de pagina).
 • Aanvragen voor archiefplannen worden verwerkt per e-mail, na ontvangst van de nodige documenten.
 • De dossiers worden onderworpen aan openbaar onderzoek en zijn allemaal beschikbaar op het gewestelijk platform.
 • et fysieke dossier kan nog steeds worden geraadpleegd tijdens de onderzoeksdata, elke dag van de week van 9.00 tot 12.00 uur (vrije toegang of op afspraak).

 

Indiening van een stedenbouwkundige verguning

Waarvoor is een bouwvergunning vereist

Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dient ingediend te worden:

 • voor bouwwerkzaamheden
 • om bestaande gebouwenstructuren te verbouwen
 • voor het afbreken van bouwstructuren
 • voor het heropbouwen van een constructie
 • om een terrein te gebruiken voor het plaatsen van vaste installaties m.i.v. toestellen voor publiciteit en afficheborden
 • ter wijziging van de bestemming en/of het gebruik van een deel of het geheel van een gebouw ook al brengt zo’n wijziging geen bouwwerkzaamheden met zich mee
 • ter wijziging van het aantal woningen binnen een gebouw
 • voor ingrijpende wijzigingen in het natuurlijk reliëf
 • voor het vellen van hoogstammige bomen (bomen waarvan de stam een omtrek heeft van minstens 40 cm op 1,50 m van de grond en  die minstens 4 m hoog zijn)
 • voor plaatsen van een paraboolantenne
 • voor de vervanging van ramen en deuren die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte - namelijk van de voor- en zijgevels
 • ...

Sommige van dit soort werkzaamheden kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van vergunning of van beroep op een architect. (verwijzing naar desbetreffende wetsbepaling)

 

Meer info

 

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie

Op onze website vindt u alle dossiers die voor openbaar onderzoek zijn ingediend, de agenda's en de notulen van de overlegcommissies

 

Stedenbouwkundige inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren elke aanvrager over de gewestelijke of gemeentelijke verordeningen die op zijn eigendom van toepassing zijn. Het is van essentieel belang voor elke verkoop of overdracht van zakelijke rechten.

 

Beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen op het gebied van stedenbouw

Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

 

ANDERE

Toegangsvoorwaarden tot het archief, plans en raadpleging van stedenbouwkundige vergunningen

Het archief (vergunningen waarvan de uitvoering voltooid is, maar ook geweigerde of verlopen vergunningen, vergunningen zonder verder gevolg enz.) en de afgegeven stedenbouwkundige vergunningen (afgegeven maar nog niet verlopen vergunningen die in uitvoering zijn, of nog niet zijn uitgevoerd) kunnen tijdens de openingsuren van het loket van de dienst Stedenbouw  geraadpleegd worden; het is niet nodig om een afspraak te maken. Meer info

Handelszaak & Stedenbouw

Heeft u een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning nodig voor uw bedrijf of handelszaak? U weet niet waar te beginnen of u heeft vragen? Dan is deze info zeker nuttig voor u!

Nuttige links

Een aanbeveling 

Alvorens het aanvatten van eender welk werk zou u beter contact opnemen met de Stedenbouwkundige Dienst over de noodzaak om vooraf een vergunning te verkrijgen. Dit voorkomt heel vaak zware gevolgen: stilleggen van de werkzaamheden, proces-verbaal, herstelling in oorspronkelijke staat, enz.

 

Bel ons

 

SCHRIJF NAAR ONS

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren elke aanvrager over de gewestelijke of gemeentelijke verordeningen die op zijn eigendom van toepassing zijn. Het is van essentieel belang voor elke verkoop of overdracht van zakelijke rechten. Meer info

Zodat we u kunnen antwoorden:

Privacy Statement

 • Het Gemeentebestuur van Oudergem zal de op dit formulier verstrekte informatie gebruiken om uw aanvraag te antwoorden. Wij behandelen uw gegevens met respect.
 • Meer informatie over het vertrouwelijke karakter waarmee wij met uw gegevens omgaan, vindt u op onze Privacy Statement.
 • Door hieronder te klikken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens die voorwaarden verwerken.