Bestuur & Politiek

Stedenbouw

 

Gemeentehuis Oudergem
Emile Idiersstraat 12
5de verdieping

Openingsuren - contact .

  • Stedenbouwkundige vergunningen (algemeen inlichtingen) - 02/676.49.51. en 02/676.49.45
  • Stendebouwkundige vergunningen (technische inlichtigen)  - 02/676.49.49.
  • Stedenbouwkundige inlichtingen - 02/676.48.75.
  • Milieuvergunningen - 02/676.48.51.
  • Openbare onderzoek - 02/676.49.45.
  • Overtredingen en klachten - 02/676.49.43.
  • Houtkap - 02/676.49.44.
  • Uithangborden - 02/676.48.55.
  • Fax - 02/672.49.48.

Aanbeveling :

Alvorens eender welk werk aan te vatten kunt u beter even contact opnemen met de Stedenbouwkundige Dienst.

Door van tevoren advies in te winnen voorkom je wellicht problemen vol nare gevolgen: verplicht stilleggen van de werkzaamheden, proces-verbaal, herstelling in oorspronkelijke staat...

 

RAADPLEGING VAN DE ARCHIEVEN EN DE PLANNEN:

De archieven en de plannen van de afgeleverde vergunningen kunnen bezichtigd worden tijdens de openingsuren van het loket (ma/woe/vrij van 08u30 tot 11u30 en donderdag van 17u tot 20u), het is niet noodzakelijk om een afspraak te maken.

De raadpleging van een dossier kost 35eur, maar is kosteloos voor de personen die eigenaar zijn van het goed of voor diegene die een zakelijk recht hebben op het goed.

Een kopie van de informaticabestanden kunnen worden bezorgd tegen de prijs van 7,50 eur/file aan de eigenaars en met de toelating van deze laatste.
Wij vragen u zich te voorzien van het eigendomsbewijs of de toelating van de eigenaar, zoals een kopij van de identiteitskaart van de eigenaar en uw USB-stick

De laatste wijzigingen van de stedenbouwkundige en milieuwetgeving :

 

 

Openbare onderzoeken en overlegcommissies