Bestuur & Politiek

Stedenbouw

 

Gemeentehuis Oudergem
Emile Idiersstraat 12
5de verdieping

Openingsuren - contact .

Toegangsvoorwaarden tot het archief, plans en raadpleging van stedenbouwkundige vergunningen

 

 

Aanvragen voor archiefplannen worden verwerkt per e-mail, na ontvangst van de nodige documenten.

De dossiers worden binnenkort onderworpen aan openbaar onderzoek en zijn allemaal beschikbaar op het gewestelijk platform . Het fysieke dossier kan nog steeds worden geraadpleegd tijdens de onderzoeksdata, elke dag van de week van 9.00 tot 12.00 uur (vrije toegang of op afspraak).

Afspraken kunnen per e-mail of telefonisch worden gemaakt:

 

 

Indiening van een stedenbouwkundige verguning

 

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

 

Beslissingen van het Schepencollege

 

Aanbeveling :

Alvorens het aanvatten van eender welk werk zou u beter contact opnemen met de Stedenbouwkundige Dienst over de noodzaak om vooraf een vergunning te verkrijgen. Dit voorkomt heel vaak zware gevolgen (stilleggen van de werkzaamheden, proces-verbaal, herstelling in oorspronkelijke staat, enz.)

 

Contact

  • Stedenbouwkundige vergunningen - algemeen inlichtingen - 02/676.49.51.
  • Stendebouwkundige vergunningen - technische inlichtigen  - 02/676.49.49.
  • Stedenbouwkundige inlichtingen - 02/676.48.75.
  • Milieuvergunningen - 02/676.48.51.
  • Openbare onderzoek - 02/676.49.45.
  • Overtredingen en klachten - 02/676.49.43.
  • EPB Agent (Energieprestatie van gebouwen) : 02/676.49.89
  • Houtkap - 02/676.49.44.
  • Uithangborden - 02/676.48.55.

 

Andere nuttige links: