Leven in Oudergem

Stendebouw - formulieren

Op deze pagina vindt u een aantal aanvraagformulieren voor een stedenbouwkundige vergunning.

 

Brandweer Brussel

Aanvraag voor brandpreventieadvies

 
Nuttige links :

 

12.12.2013 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (vanaf 01.05.2014)

04.07.2019 — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering totwijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-ring  van  12  december  2013  tot  vaststelling  van  de  samenstellingvan  het  dossier  van  de  aanvraag  voor  een  stedenbouwkundigevergunning