20211223_GR

Gemeenteraad - 23.12.2021

De dossiers van de zitting

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

VZW Senioren Oudergem - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Gegevensbescherming : Gewestelijke videobewakingsproject - Tijdelijke vaste bewakingscameradienst. Principeakkoord

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Gegevensbescherming: Regionaal project bewakingscamera's - Uitrol ANPR 2021-2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het uitvoeren van een inventaris van het bomenbestand in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Subsidie 2021 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2021 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.773,00

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Overheidsopdracht voorbehouden aan de sociale ondernemingen betreffende de reiniging diensten van de gemeentelijke gebouwen - Openbare procedure met Europese bekendmaking - intrekking van de beraadslaging van 30/09/2021 - Goedkeuring van het nieuw bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Wijziging aan het belasting Reglement op de uithangborden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 3 - dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Begroting van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2022 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Gemeentebegroting - dienstjaar 2022 - Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Driejaarlijks plan 2022-2024

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer