Stéphanie Paulissen

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (LB): OCMW-subsidies

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Schriftelijke vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen, gemeenteraadslid (LB): Coronavirus | Steunmaatregelen voor de handelaars in Oudergem

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (LB): Stad 30

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mondelinge vraag van Stéphanie Paulissen (LB): "Saint-Vide-Leegbeek": de twintigste Brusselse gemeente is geboren... om de leegstaande woningen aan de kaak te stellen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (LB): Het statuut van medehuurder en de impact op het leefloon (LL)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Overlijden van mevrouw Pascale Despineto - Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid - aanstelling van de heer Matthieu Pillois

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de P.W.A. van Oudergem V.Z.W

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Stéphanie Paulissen, Gemeenteraadslid

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer

Verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van mevrouw Stéphanie Paulissen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Gemeenteraad - Ouderschapsverlof - artikel 11 van de Nieuwe Gemeentewet - Mevrouw Stéphanie PAULISSEN

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Vervanging van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Eedaflegging en aanstelling. De Heer Matthieu PILLOIS.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer