#Agenda21 - Duurzame Ontwikkeling

Oudergem 21 in 2019 - Workshop

Alles bij elkaar werden er 9 burgerworkshops en 7 onlinepeilingen/-bevragingen georganiseerd. Daarbij gaven meer dan 600 Oudergemnaren hun mening en werkten ze samen projecten uit die een rechtstreekse impact hebben op hun leefomgeving en gemeenschap.

Meer

Oudergem 21 in 2018 - workshops en websurvey 'Under 26'

De enquête klokte af op een 300-tal respondenten. De resultaten zijn hieronder te vinden.

Meer

Agenda 21 - Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke grond voor een collectieve compost in Parc des Paradisiers - Overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Oudergem 21 - workshops & websurveys 2017

De documenten van de workshops en websurveys 2017.

Meer

Succes voor Oudergem 21

557 Oudergemnaars schreven zich in voor de operatie Oudergem 21.

Meer

Oudergem 21: samenwerkingsworkshops en vragenlijsten

Een nieuwe procedure om de Oudergemnaar te betrekken bij de keuzes voor de eigen leefomgeving

Meer

Oudergem 21 : Gaat U mee doen

 

Je wil mee bouwen aan de toekomst van Oudergem?

Je hebt ideeën en wil samen met je medeburgers de toekomstplannen voor onze gemeente vorm geven?

Je wil je engageren in een nieuw, inclusief bestuur?

>>> Jij bent nu aan zet!
 

 

Meer

Anders consumeren

Oudergem biedt heel wat interessante alternatieven!

Meer

"Oudergem 21" : duurzame ontwikkeling van en door de Oudergemmenaren

Oudergem21. Dat is de naam die we kozen voor het programma dat door de leefmilieudienst wordt opgestart op 21 maart 2016. Hierbij meteen een warme oproep tot deelname!

Meer

Oudergem 21 : Programma 2016

Het volledige programma 2016.

Meer

Oudergem 21 : Voorbeelden van bestaande initiativen

De Voorbeelden van bestaande initiativen.

Meer

Oudergem 21: Samen maken we onze gemeente duurzamer!

Agenda 21 is een actieplan voor duurzame ontwikkeling in de 21 ste eeuw.

Meer