20190404_GR

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Overlijden van mevrouw Pascale Despineto - Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid - aanstelling van de heer Matthieu Pillois

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Gemeenteraad - Voorranglijst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Evaluatie van de Motie « Oudergem Gastvrije gemeente » : Kennisneming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Crédit Immobilier Ouvrier SA - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Ethias Co scrl - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Holding communal SA en liquidation - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Le Petit Propriétaire SA - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

IRISteam vzw - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van vertegenwoordigers van de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Titel van Ereschepen - Dhr Bernard Noël - Machtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Agenda 21 - Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke grond voor een collectieve compost in Parc des Paradisiers - Overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

"Vzw LE PAVILLON" - Benoeming van nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

"VZW MAISON DES JEUNES D'AUDERGHEM" - Aanduiding van de nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

"VZW Senioren Oudergem" Aanduiding van de nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Goedkeuring van de wijziging van het reglement en van de naam van de "Raad van Sociale Actie en Solidariteit" in "Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem (FSVO)"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Kunstenfestival van Oudergem "Chaussée des Arts-Kunstensteenweg" en het theaterseizoen van het Cultureel Centrum van Oudergem - sponsorovereenkomst met RTBF Vivacité

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer