Gemeenteraad - 20.12.2018

Wijkhandelaarscomites - uitkering der toelagen ingeschreven in de begroting van 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de School Opknoping Apparaat (S.O.A.)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Ondersteunende en controlerende overeenkomst als onderdeel van het beheersysteem voor de in de eerste fase van de beheersplannen geselecteerde scholen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Mededelingen : College van Burgemeester en Schepenen - huishoudelijk reglement - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Zittingen van de Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad voor onderzoek voorgelegde dossiers. Indeling per zitting en thema.

 
Meer