Gemeenteraad - 27.06.2019

Interpellatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD-ACV-VSOA- verdaging punt van 23/05/2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Citydev - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Gemeentelijke reglement van 30 juni 2011 betreffende de inscrijving en de schrapping van inwoners in de bevolkinsregisters, van vreemdelingen en mensen in afwachting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Dag "Place aux Jeunes" - 23.11.2019 - goedkeuring van het overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Ondersteuning en financiëring van de samenlevingsdienst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Overeenkomst betreffende de delegatiemodaliteiten en de respectieve verbintenissen tussen het parkeeragentschap en van de gemeente Oudergem inzake de uitvoering van de taken op het vlak van beheer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Subsidieovereenkomst 2018 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Overeenkomst tussen het Belgish Forum voor de Preventie en Veiligheid in de Steden en de gemeente Oudergem voor de jaarlijkse dotatie van 0,25 % van haar Plaatselijk preventie en buurtplan (PPBP) aan het BFPVS - 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Rekening van de Regie voor Grondbeleid voor het dienstjaar 2018 – Voorlopige goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Aanpassing van het reglement en de tarieven van de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Kunstenfestival van Oudergem "Chaussée des Arts-Kunstensteenweg" - Huurovereenkomst voor de Lambin-zaal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de vzw Cheval & Forêt

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Wijziging van de tweepartijenovereenkomst tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Gemeenterekening van het dienstjaar 2018 - Voorlopige afsluiting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening van het Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer