Gemeenteraad - Reglementen

Belastingreglement op nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belastingreglement voor het gebruik van de openbaar ruimte - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belasting Reglement op de private woningen, logeerhuizen, pensions en gelijkvaardige inrichtingen, vehuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belasting-Reglement op de totaal of gedeeltijdelijk onbewoonde gebouwen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belasting-Reglement op de construeerbare en niet-bebouwde gronden - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belastingreglement betreffende de belastingen inzake begraafplaatsen en lijkbezorging - Hernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belasting-reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg-vernieuwing en toevoeging van een artikel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Algemeen Politiereglement

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Reglement betreffende de Assemblee van de Inwoners – Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werken.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel - artikel 37 - Toelage wegens uitoefening van hogere functies- uitstel van 27/06/2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Virtuele weggeefwinkel - reglement - gebruiksvoorwaarden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Intrekking van het gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Autoloze dag van 22 september 2019 : Reglement van inwendig bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Belasting-Reglement op het gebruik van de gemeentegoederen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Gemeentelijke reglement van 30 juni 2011 betreffende de inscrijving en de schrapping van inwoners in de bevolkinsregisters, van vreemdelingen en mensen in afwachting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Aanpassing van het reglement en de tarieven van de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer