#Kinderen

Verklaring inzake gegevensbescherming - Inschrijving in de gemeentelijke kinderdagverblijven

Het doel van dit document is u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door de dienst van het Jonge Kind in het kader van het proces tot inschrijving in een gemeentelijk kinderdagverblijf. Dit document beschrijft de verwerking van de gegevens van de inschrijvingsaanvraag bij inschrijving en onthaal in de gemeentelijke kinderdagverblijven van Oudergem.

Meer

De speelplaatsen vergroenen

Ze worden echter leerruimtes. De dienst Onderwijs breidt het pilootproject uit.

Meer

Formulier: Inschrijving kinderdagverblijf

Deze pagina geeft u toegang tot een centrale inschrijvingsdienst voor de opvangplaatsen die worden georganiseerd door het gemeentebestuur van Oudergem en die zijn erkend en worden gesubsidieerd door het ONE.

Meer

Schoolbemiddeling : de meest voorkomende problemen

Pestgedrag, van school gestuurd, geheroriënteerd... Een schoolparcours verloopt niet altijd vlot.

Meer

Een uniek project voor de franse gemeenschap: een orthopedagoge in de oudergemse scholen

Schoolproblemen van jongs af vermijden.

Meer

Inschrijvingverloop

Kijk naar Huishoudelijk reglement van de gemeentekribben

Meer

Gemeentelijke kinderdagverblijven: Inschrijvingen

Les différentes modalités d'inscription au sein des crèches communales.

Meer

Dienst Peuterzorg

Oudergem is de Inrichtende Macht van vier kinderdagverblijven.

Meer

Reizen met minderjarige kinderen

Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is afhankelijk van de reisbestemming :

Meer

KidsID

De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf.

Meer