Jeremy Van Gorp

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) - de wijkraden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Algemene beleidsverklaring – toespraak van de heer Jeremy Van Gorp voor de MR-OpenVLD-fractie

Tot slot wil ik zeggen dat onze fractie alle maatregelen wil steunen die wij als positief voor de gemeente beschouwen. Ik wil echter benadrukken dat ik teleurgesteld ben over uw gebrek aan ambitie. Ecolo beweert voortdurend: "Een andere wereld is mogelijk". Nochtans, als we de analyse bekijken van de voorgestelde maatregelen om "deze wereld" zogezegd te veranderen en lokaal te gaan denken en leven, zien we bitter weinig ambitie, heel weinig veranderingen. Ik geloof dat u ons met uw mooie toespraken een rad voor de ogen draait. U zegt dat u ons wilt laten dromen. Ik kan u zeggen dat dit bij mij niet het geval is. Deze meerderheid doet mij niet dromen.

Meer

Jeremy Van Gorp, Gemeenteraadslid

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Jeremy Van Gorp: openbare en semiopenbare structuren, mandaten in dergelijke structuren evenals afgeleide mandaten verbonden aan de gemeente Oudergem.

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van de heer Jeremy Van Gorp

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer