#DienstStedenbouw

Bijzonder plan 1A

Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 28/03/1967

Meer

Stedenbouwkundige inlichtingen

De inwerkingtreding van de ordonnantie van 3 april 2014 wijzigend het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de Ordonnantie van 12 december 1991 oprichtend  van begrotingsfondsen brengt in het bijzonder  veranderingen op het niveau van de reglementen die betrekking hebben tot de stedenbouwkundige inlichtingen.

Meer

Bouwreglement

De niet-naleving van deze regels leidt tot het opleggen van sancties als bedoeld in de BWRO.

Meer

Primes à la rénovation de l'habitat

  • Les explications sur les primes à la rénovation de l'habitat et à l'embellissement des façades.
Meer

Stendebouw - formulieren

Op deze pagina vindt u een aantal aanvraagformulieren voor een stedenbouwkundige vergunning.

Meer

Subsidie voor Klein Erfgoed

Het klein erfgoed betreft diverse elementen van de gevels en de voortuintjes van de Brusselse huizen.

Meer

Wat is wat in stedenbouw

VERKAVELINGSVERGUNNING
Een verkavelingsvergunning moet verkregen worden alvorens een niet ten volle bebouwd stuk grond op te splitsen in één of meer percelen met de bedoeling minstens één van die percelen te verkopen, of voor langer dan 9 jaar te verhuren... om er een huis op te bouwen of er een vaste of mobiele installatie neer te zetten die gebruikt kan worden om erin te wonen.

Meer

Stedenbouw

Alle informatie over Stedenbouw dienst.

Meer

Belastingsreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning

Vanaf 01 mei 2017 en tot en met 31.12.2023, is er ten bate van de gemeente Oudergem een belasting vastgelegd op de gebouwen, verbouwingen, uitbreidingen, wijzigingen, onderverdelingen, bestemmingswijzigingen en handelingen waarvoor een verkavelingsvergunning vereist is.
Deze belasting is verschuldigd zonder prejudicie aan de voorschriften van het BWRO.

Meer

Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten

Vanaf de 1ste januari 2017 en tot 31 december 2023, wordt er ten voordele van de gemeente een belasting opgelegd op de administratieve dienst en de afgifte van administratieve documenten ten laste van de personen waaraan de gemeente deze documenten afgeeft, op aanvraag of ambtshalve.

Meer