Nieuws

Terug naar news

COVID-19: Oudergem opent een testcentrum

 

 

Vanwege de alarmerende cijfers en de gespannen situatie in de testcentra van het Brussels Gewest heeft de gemeente besloten een testcentrum op te richten in Oudergem. Vanaf 9 november is het mogelijk om een PCR-test te laten uitvoeren op het gemeentehuis, in de voormalige politiekantoren in de Emile Idiersstraat 12.

" Oorspronkelijk bood het testlaboratorium Eurofins zijn diensten aan het gewest aan omdat het de dringende noodzaak voelde om het testaanbod in het zuiden van Brussel te verhogen ", vertelt het kabinet van de burgemeester. " Het gewest gaf zijn akkoord voor een testcentrum maar het labo moest wel contact opnemen met de gemeentes. Dat gebeurde en we hebben onmiddellijk besloten om lokalen voor het centrum ter beschikking te stellen. Het moet duidelijk zijn dat noch Oudergem, noch Eurofins voor dit initiatief subsidies van het gewest of van de federale regering zullen ontvangen. We financieren dit met eigen middelen."

Eurofins is gespecialiseerd in medische tests, is erkend door Sciensano en garandeert een kortere doorlooptijd dan de meeste testcentra. " Snelheid in het maken van afspraken en het leveren van resultaten is essentieel in de race tegen de verspreiding van het virus. "

De gemeente moest de inrichting van het voormalige politiegebouw volledig herzien om te voldoen aan de zeer strenge sanitaire voorwaarden. " Alles is gecompartimenteerd om het onmogelijk te maken dat publieksstromen zich vermengen ", zegt de gezondheidsdienst. " Mensen die komen om getest te worden, zullen medewerkers van de gemeente of mensen die naar het gemeentehuis komen niet kruisen ."

Zolang het screeningcentrum in werking is, zal de toegang tot het gemeentehuis enkel mogelijk zijn via de ingangen aan de Vorstlaan. Het testcentrum zelf is enkel toegankelijk via de Idiersstraat 12.

" Het is onbegrijpelijk dat het gewest geen testcentrum voor het zuiden van Brussel heeft voorzien ", besluit het kabinet van de burgemeester. " Met dit centrum kunnen de Oudergemnaren zich eindelijk snel laten testen in hun buurt. "