Bestuur & Politiek

Transparantie - College - Verklaring van financiële belangen - 2018

002/26.10.2017/A/0021 - Motie over de openbaarheid en transparantie van het gemeentelijk openbaar optreden

De Gemeenteraad beslist

(...)

  • het college te verzoeken de bezoldigingen, inclusief de private bezoldigingen, van de burgemeester en schepenen openbaar te maken, volgens het laatste verklaringsmodel dat op Europees niveau van kracht is;

(...)

 

Verklaringen van financiële belangen