Leven in Oudergem

Terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra

Binnen de grenzen van de voor het boekjaar 2021 beschikbare begrotingskredieten en overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door het reglement, kan het college van burgemeester en schepenen een volledige terugbetaling toekennen van de vervoerskosten van personen naar de covid-19-vaccinatiecentra met het oog op de toediening van zowel de eerste als de tweede dosis van het vaccin.

Met "erkende handicap" bedoelen we dat u een erkende handicap heeft van 66%, of een handicap erkend door de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap van ten minste 2 punten voor criterium 1 "je verplaatsen".

 

 

Documenten die u bij uw terugbetalingsaanvraag dient te voegen

Dit is een verklaring waarin uw arts attesteert dat u zich niet met het openbaar vervoer naar het vaccinatiecentrum kon verplaatsen.

Dit is een verklaring waarin uw arts attesteert dat u zich niet met het openbaar vervoer naar het vaccinatiecentrum kon verplaatsen.

 

 

Bewijs van uw vaccinatie

 

Betalingsbewijzen

 

Bescherming van uw gegevens

  • Het gemeentebestuur van Oudergem gebruikt de gegevens in dit formulier uitsluitend om uw aanvraag te behandelen. We behandelen uw gegevens met de grootste zorg.
  • Voor meer info over ons privacybeleid verwijzen we u naar onze verklaring over de bescherming van persoonlijke gegevens.
  • Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken zoals bepaald in deze voorwaarden.