Leven in Oudergem

Vervoer naar de COVID-Vaccinatiecentra - Gemeentelijke steun

Vervoer naar een COVID-Vaccinatiecentra

 

Wie kan aanspraak maken op de terugbetaling  van zijn vervoerskosten?

  1. Elke persoon met een erkende handicap (erkenning van 66% of meer of erkenning van de handicap door de FOD Sociale Zekerheid van minstens 2 punten voor criterium 1 "zich verplaatsen"), ongeacht zijn leeftijd, die moeilijkheden heeft om zich te verplaatsen.
  2. Personen ouder dan 75 jaar die om gezondheidsredenen niet op eigen kracht naar COVID-vaccinatiecentra kunnen gaan.
  3. Personen met RVT-statuut die, om gezondheidsredenen, niet op eigen kracht de COVID-vaccinatiecentra kunnen bereiken, ongeacht hun leeftijd.

 

Hoe vraagt u een terugbetaling aan?

Om een terugbetaling aan te vragen, moet u de volgende documenten voorleggen:

  1. de oproeping en het bewijs van vaccinatie dat u in het vaccinatiecentrum zult ontvangen
  2. het vervoerbewijs van de taxi of van een ander vervoersbedrijf
  3. het rekeningnummer waarop de terugbetaling dient te worden overgemaakt
  4. certificaten waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor de terugbetaling:

 

  • voor personen met een aangegeven handicap: het invaliditeitsattest (erkenning van een handicap van 66% of meer of erkenning van een handicap door de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 2 punten voor criterium 1 "zich verplaatsen")
  • voor personen ouder dan 75 jaar: een door uw arts ondertekend bewijs van onbekwaamheid om het openbaar vervoer te gebruiken
  • voor personen met de RVT-statuut: een door uw arts ondertekend bewijs van onbekwaamheid voor het gebruik van het openbaar vervoer EN uw RVT-certificaat.

 

Hoe en aan wie moeten de documenten worden verzonden?

U kunt voor beide injecties een terugbetaling aanvragen.

 

 

Artikel Oudergemnaar 118

Meer en meer Oudergemnaren krijgen van het Gewest een uitnodiging om naar een vaccinatiecentrum te gaan. Een uitnodiging die een probleem kan opleveren voor wie zich moeilijk kan verplaatsen. Om hen te helpen, heeft de gemeente beslist om hun taxikosten volledig terug te betalen.

"Het is ondenkbaar dat mensen die zich willen laten vaccineren, daarvan afzien omdat zij niet naar een vaccinatiecentrum kunnen gaan", aldus het kabinet van de burgemeester.

Daarom heeft de gemeente een steunmechanisme opgezet voor drie prioritaire groepen: 75-plussers die om gezondheidsredenen niet zelf naar het vaccinatiecentrum kunnen gaan, mensen met het BIM-statuut (ex-VIPO) die dezelfde moeilijkheden ondervinden en personen met een handicap (66% of meer of ten minste 2 punten voor criterium 1 "zich verplaatsen").

"Wij vragen deze mensen om een beroep te doen op een taxi- of ander particulier vervoersbedrijf en betalen de heen- en terugreis voor de twee injecties terug, wat neerkomt op 4 ritten. Hiervoor bezorgen zij ons het taxiticket, het bewijs van vaccinatie, het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet worden gestort en de documenten die aantonen dat u zich niet op eigen krachten kan verplaatsen: het invaliditeitsattest, het BIM-attest en een door een arts ondertekend attest van onbekwaamheid".

"Solidariteit is nu meer dan ooit essentieel", concludeert het kabinet van de burgemeester. "De hulp moet gaan naar wie er het meest nood aan heeft. Daarom wilden wij deze steun specifiek richten op prioritaire groepen".