Leven in Oudergem

Vervoer naar de COVID-Vaccinatiecentra - Gemeentelijke steun

Vervoer naar een COVID-Vaccinatiecentra

 

Wie kan aanspraak maken op de terugbetaling  van zijn vervoerskosten?

  1. Elke persoon met een erkende handicap (erkenning van 66% of meer of erkenning van de handicap door de FOD Sociale Zekerheid van minstens 2 punten voor criterium 1 "zich verplaatsen"), ongeacht zijn leeftijd, die moeilijkheden heeft om zich te verplaatsen.
  2. Personen ouder dan 75 jaar die om gezondheidsredenen niet op eigen kracht naar COVID-vaccinatiecentra kunnen gaan.
  3. Personen met RVT-statuut die, om gezondheidsredenen, niet op eigen kracht de COVID-vaccinatiecentra kunnen bereiken, ongeacht hun leeftijd.

 

Hoe vraagt u een terugbetaling aan?

Om een terugbetaling aan te vragen, moet u de volgende documenten voorleggen:

  1. de oproeping en het bewijs van vaccinatie dat u in het vaccinatiecentrum zult ontvangen
  2. het vervoerbewijs van de taxi of van een ander vervoersbedrijf
  3. het rekeningnummer waarop de terugbetaling dient te worden overgemaakt
  4. certificaten waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor de terugbetaling:

 

  • voor personen met een aangegeven handicap: het invaliditeitsattest (erkenning van een handicap van 66% of meer of erkenning van een handicap door de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 2 punten voor criterium 1 "zich verplaatsen")
  • voor personen ouder dan 75 jaar: een door uw arts ondertekend bewijs van onbekwaamheid om het openbaar vervoer te gebruiken
  • voor personen met de RVT-statuut: een door uw arts ondertekend bewijs van onbekwaamheid voor het gebruik van het openbaar vervoer EN uw RVT-certificaat.

 

Hoe en aan wie moeten de documenten worden verzonden?

U kunt voor beide injecties een terugbetaling aanvragen.