Bestuur & Politiek

Stemmen bij volmacht

De kiezer die zich niet in persoon kan aanbieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen "hierna de volmachtgever" kan aan een andere kiezer "hierna de volmachtdrager" vragen om in zijn of haar plaats te stemmen bij volmacht.

De volmachtgever kiest vrij zijn of haar vertrouwenspersoon, de volmachtdrager. Deze moet wel voldoen aan de voorwaarden om kiezer te zijn. Het kan een familielid of vriend of vriendin betreffen. Het is niet nodig dat deze persoon bij de volmachtgever woont.

Opgelet, u kan maar één keer stemmen met volmacht, en dus maar één keer per verkiezing volmachtdrager zijn.

Het stemmen bij volmacht is slechts toegestaan in een beperkt aantal gevallen. De onmogelijkheid voor de volmachtgever om zich aan te bieden bij het stembureau op de dag van de verkiezingen moet gerechtvaardigd worden met een attest of document, naargelang het geval.

 

Meer op https://verkiezingen2018.brussels/

 

Formulieren