Hoe werkt het ?

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deelname aan de weggeefwinkel.

 • "u" bent een internetgebruiker die een advertentie wilt publiceren om een object weg te geven of die geïnteresseerd is in een object dat door een andere internetgebruiker wordt aangeboden.
 • "wij' zijn het gemeentebestuur van Oudergem 1160 Brussel.
 • "de weggeefwinkel' is de webruimte waarop u advertenties plaatst of erop reageert.

Welke soorten gegevens worden verwerkt?

Wanneer u een account opent

 • De profielnaam die u registreert om u te identificeren
 • Uw e-mailadres
 • De foto die u kunt gebruiken als illustratie bij uw profielnaam
 • De talen waarvan u aangeeft dat u ze spreekt

Wanneer u geen account opent

 • De naam en het e-mailadres die u in het formulier invult worden alleen vermeld in de e-mail die naar de "weggever" wordt gestuurd. Het gemeentebestuur houdt hier geen enkel spoor van bij.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

De verzamelde gegevens worden op basis van uw toestemming gebruikt om:

 • U informatie toe te sturen met betrekking tot het beheer van uw account of uw advertenties (bijvoorbeeld: herstel van uw wachtwoord, ...)
 • Internetgebruikers die geïnteresseerd zijn in uw advertenties toe te laten contact met u op te nemen
 • De weggevers met wie u contact hebt opgenomen, te laten reageren op uw vragen
 • De andere gebruikers van de weggeefwinkel toe te laten om u te identificeren (profielnaam, profielfoto).

Wie krijgt deze gegevens?

Sommige gegevens (profielnaam, foto, talen) zijn zichtbaar in de advertenties die u publiceert. De andere gegevens van uw account worden buiten het gemeentebestuur aan niemand doorgegeven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 • De gegevens met betrekking tot uw account worden bijgehouden tot u uw toestemming intrekt.
 • De gegevens met betrekking tot uw advertenties worden bewaard tot uw advertenties worden verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om:

 • duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens
 • een rechtzetting van uw gegevens te vragen
 • een afschrift van uw gegevens te krijgen (kosteloos voor de eerste aanvraag)
 • te vragen dat uw gegevens gewist zouden worden
 • te vragen dat de verwerking van uw gegevens zou opgeschort worden (zonder ze te wissen)
 • uw toestemming voor verdere verwerking van uw gegevens in te trekken

Voor deze aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Als u geen genoegdoening krijgt met betrekking tot een vraag in verband met uw persoonsgegevens, kunt u onze gegevensbeschermingsfunctionaris contacteren:

dpo@oudergem.brussels

of per post op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsfunctionaris, Gemeentebestuur Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel.

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Een weggeefwinkel is een plek waar mensen voorwerpen weggeven die ze zelf niet langer willen bewaren. Ze bieden ze aan aan andere mensen die de voorwerpen wensen te verwerven zonder daarvoor te betalen.

De gemeente Oudergem wil zo'n virtuele weggeefwinkel opzetten om uitwisselingen te bevorderen tussen mensen die in Oudergem wonen of werken en bepaalde voorwerpen gratis willen weggeven of verwerven.

U kunt een advertentie op elk moment verwijderen als u beslist om het voorwerp dan toch niet weg te geven. Nadat u heeft ingelogd, gaat u gewoon naar de advertentiepagina en verwijdert u de advertentie.

Is er intussen al contact gelegd met iemand die geïnteresseerd is in het voorwerp, dan moet u de betrokkene toch wel even laten weten dat u uiteindelijk heeft beslist het voorwerp niet weg te geven.

Het eerste contact tussen een persoon die een voorwerp weggeeft en een persoon die het verwerft, vindt plaats via het formulier dat bij de advertentie hoort; de andere uitwisselingen gebeuren los van de weggeefwinkel (e-mail, telefonisch ...).

De gemeente behoudt zich het recht voor om de advertenties te matigen indien deze in strijd zijn met de voorschriften en gebruiksvoorwaarden van de Weggeefwinkel.

De matiging kan bestaan uit hetzij het schrappen van de advertentie, hetzij het schrappen van de gebruikersaccount.

Wanneer de schenker de matiging betwist, kan hij klacht indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit laatste beslist in laatste instantie.

De matiging kan ook betrekking hebben op de gebruikersaccount. De gemeente kan een account deactiveren waarmee ze redelijkerwijs niet kan instemmen om een andere reden dan de bovenvermelde.

EEN ACCOUNT AANMAKEN

U dient een account aan te maken om advertenties te kunnen toevoegen. U kunt een account aanmaken via jet tabblad "aanmelden" in de rechter bovenhoek op elke pagina. Daarna moet u enkel de instructies op het scherm volgen.

Welke informatie is nodig om een account aan te maken?

Wanneer u een account aanmaakt, moet u enkel de volgende gegevens verstrekken:

 • Een naam/pseudoniem
 • Uw e-mailadres
 • Een wachtwoord
 • Een profielfoto

Is het echt nodig om een profielfoto te hebben?

Neen. Een foto geeft uw profiel bij de weggeefwinkel wel een menselijker aspect.

Waarom dient u zich in te schrijven?

Alvorens u een advertentie kunt plaatsen, moet u eerst een account aanmaken door een aantal vooraf gedefinieerde velden in te vullen.

Om op een advertentie te reageren hoeft u geen account aan te maken.

Nadat u bent aangemeld, gaat u op zoek naar uw advertentie via de filters op de hoofdpagina of via "Mijn advertenties"; daarna verwijdert u de advertentie van het voorwerp dat u heeft weggegeven.

Klik op de thumbnail van de advertentie waarin u geïnteresseerd bent en vul het contactformulier met de gevraagde informatie in. Er wordt dan een e-mail naar de adverteerder gestuurd en daarna kan er contact worden gelegd tussen u en de adverteerder. Daarna beslissen jullie zelf hoe jullie verder met elkaar wensen te communiceren.

MOET IK EEN ACCOUNT HEBBEN OM TE REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE?

Neen, om op een advertentie te reageren heeft u geen account nodig. Wanneer u echter een account heeft, zult u het contactformulier vlotter kunnen invullen.

ZOVEEL U MAAR WILT!

Hoe meer advertenties u publiceert, hoe dynamischer de weggeefwinkel wordt. Vergeet echter niet een advertentie te verwijderen zodra het voorwerp een nieuwe thuis heeft gevonden.

OM TALRIJKE VOORDELEN:

 1. U heeft geen verplichtingen met betrekking tot het bewuste voorwerp; de persoon die het voorwerp verwerft, neemt het aan in de staat waarin het zich bevindt.
 2. Als gevolg van punt 1, hoeft u niet te bewijzen dat het voorwerp naar behoren werkt, de onderdelen te controleren enzovoort: het voorwerp mag dus worden weggegeven op een andere plaats dan bij u thuis.
 3. U raakt het voorwerp sneller kwijt.
 4. Bovendien bezorgt weggeven u een goed gevoel!

Om een advertentie toe te voegen, klikt u op het tabblad "Een advertentie toevoegen" en volgt u de instructies op het scherm. Een advertentie kan bestaan in een gift van een voorwerp of een voorstel om een gratis dienst te verlenen. Een advertentie kan ook bestaan in het zoeken naar voorwerpen of een dienst.

Welke informatie is nodig om een advertentie toe te voegen?

Wanneer u een advertentie creëert, moet u de volgende velden invullen:

 • De titel
 • Een korte beschrijving van de advertentie
 • De categorie
 • Een of meerdere foto's (wanneer u iets weggeeft)

Is het echt nodig een of meerdere foto's aan de advertentie toe te voegen?

Neen. Door een of meerdere foto's toe te voegen zult het voorwerp echter vlotter van de hand kunnen doen. Met een foto wordt het duidelijker om welk voorwerp het gaat en in welke staat het zich bevindt. Zo zult u het voorwerp sneller van de hand kunnen doen!

Helaas heb je maar twee keuzes: het zo laten of een nieuwe foto maken.

De site is zo opgebouwd dat de afbeeldingen allemaal in een bepaalde vorm worden weergegeven om een algemene harmonie te respecteren. De afbeeldingen worden standaard in "liggend" formaat weergegeven. Foto's die in "staand" formaat zijn genomen, worden dus automatisch omgedraaid.