#DeOudergemnaar104

De eerste glasbollen ingegraven

De eerste nieuwe generatie glasbollen zijn ingegraven op de parking van de Sint-Juliaankerk.

Meer

Migratiecrisis : Oudergem Draagt Zijn Waarden Uit Samen Met 11.11.11

Op 2 maart heeft de gemeenteraad de motie " Gastvrije gemeente " aangenomen waarin het voornemen werd bevestigd om te strijden voor meer gerechtigheid voor migranten. " De bedoeling van de motie is niet om zich voor of tegen migratie uit te spreken " vertelt de schepen van Cultuur. "

Meer

Hedersstaflaan : Eerste sociale woningen voor senioren een feit

Nu krijgt het concreet vorm. Aan de Herdersstaflaan ging de bouw van sociale appartementen voor senioren van start. Op termijn wordener de diensten geboden van een serviceflatresidentie waarbij de toelatingsvoorwaarden voor sociale huisvesting worden gehanteerd. Een primeur in het Brussels gewest.

Meer

Luchtkwaliteit : Oudergem heeft zijn meetstation beet!

Tot slot heeft het Brussels Gewest aangekondigd dat het binnenkort zijn actieplannen in geval van vervuilingspieken zal wijzigen, met concrete maatregelen als snelheidsbeperkingen.

Meer

Na een job-in-mijn-buurt, een pact om "lokaal" te oriënteren, op te leiden en aan te werven

Een job-in-mijn-buurt : Met nieuwe opleidingen en een uniek loket

 
Meer

Trekpaard opnieuw in de stad introduceren : Een grote gok die mooi uitpakt

De  vzw Cheval et Forêt  vastbesloten om opnieuw het trekpaard in de stad te introduceren.

Meer

Rood-klooster: grote werzaam heden in aantocht

 Alle gemeentegebouwen van het Rood-Klooster worden gerenoveerd.

Meer

Elektrische voertuigen : Laadstekkers overal in de gemeente.

Oudergem heeft onlangs een nieuwe verordening aangenomen om Oudergemse tankstations ertoe aan te zetten oplaadpunten te installeren

Meer

Plan voor vervanging viaduct

Het gewest lanceert een richtplan van aanleg voor Herrmann-Debroux.

Meer

Lancering van het "Short Food Oudergem"-label

Lancering van het "  Short Food Oudergem  "-label, gesponsord door Éric Boschman

Meer

"Bruggen, steenwegen en straten in oudergem" - winnaars van de fotowedstrijd

De winnaars van de fotowestrijd : Bruggen, steenwegen en straten in oudergem

Meer

De Oudergemnaar

 

Deze krant boordevol gemeentelijke informatie is al atypisch sinds de eerste publicatie ervan in 2002. Geen voorwoord van de burgemeester, geen uiteenzetting van een schepen, geen politieke tribune. De Oudergemnaar is van de Oudergemnaars.

Meer