Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Plan communal de mobilité

Wat is een Gemeentelijk Mobiliteitsplan?


Een Gemeentelijk Mobiliteitsplan streeft doelstellingen na van mobiliteit en bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefkwaliteit.

Inzake mobiliteit en bereikbaarheid beoogt het :

 • het organiseren van een samenhangend systeem, met een goede bewegwijzering, voor verplaatsingen van personen en goederen
 • het bieden van een evenwichtig antwoord op de behoeften van elk type gebruiker
 • het bevorderen van een rationeel gebruik van de auto
 • het bevorderen van verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer
 • het aanmoedigen van het gebruik van een combinatie van verschillende vervoermiddelen
 • het bieden van oplossingen voor de mobiliteit van personen met een beperkte mobiliteit
 • het voorstellen van oplossingen voor de parkeerproblemen


Inzake veiligheid beoogt het :

 • het aantal en de ernst van de verkeersongevallen te verminderen

Inzake leefmilieu beoogt het :

 • het bevoorrechten van de gezelligheid van de voetgangersruimten
 • het bevorderen van buurtactiviteiten op de openbare ruimte van de stadskernen
 • het voorstellen van maatregelen om de milieuhinder van het verkeer te beperken (geluidshinder, luchtvervuiling, stress... )
Het GMP bestaat uit drie fases :
Fase 1  Inventaris, diagnose van de bestaande toestand en definitie van de doelstellingen
Fase 2  Opbouw van een scenario voor duurzame mobiliteit
Fase 3  Actieplan

 
Het GMP is een multidisciplinaire platform voor discussie tussen de actoren die betrokken zijn bij de mobiliteit. Of het particulieren zijn, ondernemingen, groepen of besturen, allen nemen deel aan de uitwerking van het plan.

Het GMP moet een referentiedocument zijn voor elke discussie betreff ende de mobiliteit in Oudergem en voor de uitvoering van de beslissingen. Het is een levend document dat in de toekomst aanpassingen vereist, in functie van de nieuwe werkelijkheid.

Het GMP behelst de doelstellingen en/of de verplichtingen die vervat zijn in de door de overheid goedgekeurde plannen (GewOP, GBP, IRISplan... ) evenals de aanbevelingen van de staten-generaal voor de verkeersveiligheid.