Bestuur & Politiek

Het College van Burgemeester en Schepenen

Het Schepencollege

 • Didier Gosuin , Liste du Bourgmestre, verhinderd burgemeester
 • Sophie de Vos , Liste du Bourgmestre, waarnemend burgemeester, Eerste Schepen
  Financiën, Personeel, Veiligheid, Cultuur, Bibliotheken, Burgerparticipatie  
 • Elise Willame , ECOLO-GROEN, Tweede Schepen
  Onderwijs, Buitenschoolse Activiteiten, Academie, Sociale Promotie, Lokale Economie
 • Alain Lefebvre , Liste du Bourgmestre, Derde Schepen
  Stedenbouw, Leefmilieu
 • Eloïse Defosset , Liste du Bourgmestre, Vierde Schepen
  Burgerlijke Stand, Bevolking, Europese Zaken, Sport, Animaties
 • Jeannine Crucifix , Liste du Bourgmestre, Vijfde Schepen
  Solidariteiten en Sociale Cohesie, Sociale Coördinatie Jeugd – Senioren
 • Florence Couldrey , Liste du Bourgmestre, Zesde Schepen
  Werkgelegenheid - Vorming, Peuterzorg, Volkgezondheid, Dierenwelzijn
 • Bruno Collard, Liste du Bourgmestre, Zevende Schepen
  Openbare Ruimte, Mobiliteit, Preventie, Huisvesting
 • Lieve Jorens , ECOLO-GROEN, Achtste Schepen
  Nederlandstalige zaken, Gelijke kansen, Diversiteit, Informaticaontwikkeling
 • Véronique Artus , Liste du Bourgmestre, Voorzitter van het OCMW
 • Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris

 

De Gemeenteraad

 

De Politieraadsleden

 • Jasmine Boumraya
 • Isabelle Désir
 • Christian Grétry
 • Dider Molders
 • Marc Vandame
 • Martine Maelschalck

 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 • Véronique Artus
 • Armand Caupin
 • Isabelle Désir
 • Michel Friand
 • Robert Jaumot
 • Alan Keepen
 • Frederic Kubben
 • Anne Lebedelle
 • Vincent Molenberg
 • Michel Servais
 • Ingrid Venier

 

Andere mandaten

Brulocalis

Jasmine Boumraya, bestuurder

Brutele

 • Didier Molders, bestuurder
 • Véronique Artus, bestuurder

De Brusselse Keuken

 • Elise Willame, bestuurder

Sibelga

 • Valérie Cops, bestuurder

Syndicat d'Initiatives asbl

 • Pascale Despineto, bestuurder

Interfin

 • Valérie Cops, bestuurder

Vivaqua

 • Vincent Molenberg, bestuurder
 • Christine Bogaert, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen
 • Michel Blampain, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen