Het College van Burgemeester en Schepenen

Het Schepencollege

 • Sophie de Vos, Liste du Bourgmestre, burgemeester
  Financiën, Personeel, Veiligheid, Cultuur, Burgerparticipatie  
 • Elise Willame , ECOLO-GROEN, Eerste Schepen
  Onderwijs, Buitenschoolse Activiteiten, Academie, Sociale Promotie, Lokale Economie
 • Alain Lefebvre , Liste du Bourgmestre, Tweede Schepen
  Stedenbouw, Leefmilieu
 • Eloïse Defosset , Liste du Bourgmestre, DerdeSchepen
  Burgerlijke Stand, Bevolking, Sport, Animaties
 • Florence Couldrey , Liste du Bourgmestre, Vierde Schepen
 • Peuterzorg, Volkgezondheid, Dierenwelzijn
 • Didier Molders , Liste du Bourgmestre, Vijfde Schepen
  Preventie, Solidariteit, Sociale Coördinatie, Senioren, Tewerkstelling en Beroepsopleiding
 • Matthieu Pillois, Liste du Bourgmestre, Zesde Schepen
  Openbare Ruimte, Wegen, Groen Plan, Mobiliteit, Jeugd
 • Michel Blampain, Liste du Bourgmestre, Zevende Schepen
  Gemeentelijke infrastructuur, Regie voor Grondbeleid, Huisvesting, Europese Zaken
 • Lieve Jorens , ECOLO-GROEN, Achtste Schepen
  Nederlandstalige zaken, Gelijke kansen, Diversiteit, Informaticaontwikkeling
 • Jean-Claude Vitoux , Liste du Bourgmestre, Voorzitter van het OCMW
 • Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris

 

De Gemeenteraad

 

Voorzitting van de Gemeenteraad

 • Didier Gosuin, Voorzitter
 • Christian Grétry, plaatsvervanger voorzitter

 

De Politieraadsleden

 • Isabelle Désir
 • Christian Grétry
 • Christine Bogaert
 • Marc Vandame
 • Martine Maelschalck
 • Anastasia Bakounine

 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 • Jean-Claude Vitoux
 • Muriel Delattre
 • Jeannine Crucifix
 • Fred  Lambin
 • Anne Lebedelle
 • Alan Lenglet
 • Carinne Lenoir
 • Stéphanie Paulissen
 • Naïma  Regueras Rivas
 • Annick Sommer
 • Linda Raeyen
 • Ingrid Venier

 

Andere mandaten

Brulabo

 • Elise Willame, bestuurder & afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen

Brulocalis

 • Marie-Pierre Bauwens, bestuurder

Brutele

 • Didier Gosuin, bestuurder

Crédit Immobilier Ouvrier

 • Sarah Gigot, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen

Citydev.brussels

 • Didier Molders, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen

Cultuuradviesraad

Stemgerechtigde leden

 • Maureen Pitz
 • Eva Verstraelen
 • Rit Goetschalckx
 • Monica de Jonge
 • François Vaneeckhoute 
 • Olivier Hespel
 • Line Jussiant
 • Wim Vanobberghen
 • Marike Vandererven
 • Anne Van Asbroeck
 • Ingrid Sannen
 • Jan De Ceuster

Waarnemende leden

 • Clara Mathues
 • Lieve Jorens
 • Frederika Van Wing
 • Ria Vanden Driessche
 • Isabelle De Meyere
 • Niek Verheyen 
 • Florence Mainguet

De Brusselse Keuken

 • Elise Willame, bestuurder

En Bord de Soignes

 • Christine Bogaert
 • André Decourrière
 • Pierre Yves Herzl
 • Vincianne Lerate
 • Jean-François Noël
 • Marc Vandame
 • Vanessa Rigodanzo

Ethias

 • Didier Molders, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen

Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem

 • Stéphane Tellier
 • Christine Bogaert
 • Nathalie Wyns
 • Joséphine Arpaillange
 • Emmanuelle Poznanski

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool

 • Didier Gosuin

Holding Communal

 • Marc Vandame, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen

IRISteam asbl

 • Lieve Jorens, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen

Le Pavillon vzw

Algemene Vergaderingen

 • Jeannine Crucifix
 • Fabienne Diez
 • Sarah Gigot
 • Christian Gretry
 • Anne Guillot
 • Olivier Hendrickx
 • Vincianne Leratte
 • Emungu Martine
 • Didier Molders
 • Jean-François Noël
 • Annick Sommer
 • Sidney Decock
 • Marc Vandame
 • Jean-Claude Vitoux
 • Alexandre Piha
 • Vanessa Rigodanzo 
 • Nathalie Wyns

Bestuurders

 • Jeannine Crucifix
 • Fabienne Diez
 • Sarah Gigot
 • Christian Gretry
 • Anne Guillot
 • Emungu Martine
 • Didier Molders
 • Jean-François Noël
 • Marc Vandame
 • Jean-Claude Vitoux
 • Virginie Chartier
 • Vanessa Rigodanzo 
 • Nathalie Wyns

Le Petit Propriétaire

 • Sidney Decock, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen

Maison des Jeunes d'Auderghem vzw

Algemene Vergaderingen

 • Joséphine Arpaillange
 • Christine Bogaert
 • Jeannine Crucifix
 • Sophie de Vos
 • Dominique Dickers
 • Christian Gretry
 • Didier Molders
 • Déborha Newton
 • Sarah Gigot
 • Marc Vandame
 • Nicolas Muller
 • Emmanuelle Poznanski
 • Nathalie Wyns

Bestuurders

 • Joséphine Arpaillange
 • Jeannine Crucifix
 • Sophie de Vos
 • Christian Gretry
 • Didier Molders
 • Marc Vandame
 • Anthony Piha
 • Emmanuelle Poznanski
 • Nathalie Wyns

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

 • Didier Gosuin
 • Jeannine Crucifix
 • Sophie de Vos
 • Stéphanie Paulissen
 • Jean-Claude Vitoux
 • André Decourrière
 • Naïma Regueras Rivas
 • Gabriella Banu

Raadgevende sportcommissie

 • Pierre-Yves Herzl
 • Christophe Magdalijns
 • Nathalie Wyns
 • Christophe Legulier
 • Ahmed Lagha
 • Sofiane El Haïk

Seniors Auderghem asbl

Algemene Vergaderingen

 • Christine Bogaert
 • Florence Couldrey
 • Jeannine Crucifix
 • Jo Demuth
 • Isabelle Désir
 • Christian Gretry
 • Paul Grosjean
 • Didier Molders
 • Bernard Noël
 • Claude Salme
 • Annick Sommer
 • Damien Van Caillie
 • Marc Vandame
 • Lucien Vandenbroek
 • Philippe van Ingelgem
 • Nathalie Wyns
 • Elisabeth Sempels

Bestuurders

 • Christine Bogaert
 • Florence Couldrey
 • Jeannine Crucifix
 • Jo Demuth
 • Christian Gretry
 • Didier Molders
 • Bernard Noël
 • Claude Salme
 • Damien Van Caillie
 • Lucien Vandenbroek
 • Martine Maelschalck
 • Elisabeth Sempels
 • Nathalie Wyns

Sibelga/Interfin

 • Stéphanie Paulissen, bestuurder

Syndicat d'Initiatives asbl

 •  

Vivaqua

 • Marc Vandame, bestuurder
 • Christine Bogaert, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen
 • Carinne Lenoir, afgevaardigd bij de Algemene Vergaderingen