Evenementen & Verenigingen

Bloed geven

 

 

Elke 2de van de maand organiseert het  Rode Kruis een bloedinzameling. U kan bloed geven in de Penthouse van het Gemeentehuis tussen 14:00 en 19:00 - ingang Emile Idiersstraat 14 - 6e verdieping (lift)

0800/92.245 ‐ www.bloeddonors.be

Volgende bloedgeving 2022

Januari 11.01.2022
Januari 24.01.2022
Februari 08.02.2022
Februari 22.02.2022
Maart 08.03.2022
Maart 29.03.2022
April 12.04.2022
April 25.04.2022
Mei 10.05.2022
Mei 24.05.2022
Juni 14.06.2022
Juni 28.06.2022
Juli 12.07.2022
Juli 25.07.2022
Augustus 09.08.2022
Augustus 30.08.2022
September 13.09.2022
September 27.09.2022
Oktober 11.10.2022
Oktober 24.10.2022
November 08.11.2022
November 29.11.2022
December 13.12.2022

 

Wie mag bloed geven?

Iedereen:

  • in goede gezondheid;
  • die minstens 18 jaar is (opgelet, de eerste bloedgift moet voor de dag van je 66e verjaardag gebeuren. Na je 66e verjaardag wordt een donatie enkel nog toegestaan als de vorige donatie niet langer dan 3 jaar geleden is);
  • die minstens 50 kg weegt;
  • die geen risico vormt op het overdragen van infectieziektes.

Naast de basiscriteria bestaat er een hele reeks contra-indicaties die je tijdelijk en in sommige gevallen zelfs definitief kunnen uitsluiten als bloeddonor.

Waarom moet men elke keer een medische vragenlijst invullen?

Dankzij deze vragenlijst en de gestelde vragen door het bevoegd personeel, is het mogelijk te oordelen of de huidige gezondheidstoestand van de donor hem toelaat bloed te geven. Dit in het belang van de donor en de ontvanger.

Om deze reden bevat de vragenlijst ook vragen over eventuele recente ziekten, een chirurgische ingreep, de mogelijkheid op risicogedrag. Eerlijke en correcte antwoorden op al deze vragen zijn van uiterst belang voor de veiligheid op vlak van transfusie.

Duurt bloed geven lang?

Een bloeddonatie duurt gemiddeld 10 minuten. Daar moet je nog het medische onderzoek voor de gift bijtellen en de snack- en rustpauze na de afname. In totaal duurt een donatie dus zo'n 45 minuten.

Hoe hoog ligt de frequentie van de giften?

  • Een bloeddonatie wordt wettelijk toegestaan met een minimumtermijn van 2 maanden tussen 2 giften. Het Belgische Rode Kruis beveelt echter een termijn van 3 maanden aan. In beide gevallen mag je gespreid over 365 dagen maximaal 4 keer doneren.
  • Een plasmadonatie is om de 15 dagen toegestaan. Je mag maximaal 15 liter plasma per jaar geven.
  • Bij de donatie van bloedplaatjes moeten er minstens 2 weken tussen 2 donaties zitten en mag je hoogstens 24 keer per jaar doneren. Het Belgische Rode Kruis beveelt echter een termijn van een maand tussen 2 donaties aan.

Hoeveel bloed kan of mag men geven?

De hoeveelheid afgenomen bloed varieert van donor tot donor maar is nooit meer dan 500 ml. Het bloed wordt opgevangen in een afnamezakje dat antistollings- en bewaarmiddel bevat. De gebruikte plastiek zak en naald, zijn bestemd voor eenmalig gebruik en worden na de bloedgift vernietigd. Er is dus geen enkel risico op besmetting.

Moet men nuchter zijn?

Zeker en vast niet, een lichte maaltijd is zelfs aan te raden. Een te zware maaltijd verhoogt dan weer het vetgehalte in het bloed en is niet aangeraden.

 

 

0800/92.245 - www.bloeddonors.be