Evenementen & Verenigingen

Bloed geven

 

 

Elke 2de van de maand organiseert het  Rode Kruis een bloedinzameling. U kan bloed geven in de Penthouse van het Gemeentehuis tussen 14:00 en 19:00 - ingang via de Vorstlaan 187 - tussen de Bibliotheek en het Cultureel Centrum- 6e verdieping (lift)

0800/92.245 ‐ www.bloeddonors.be

Volgende bloedgeving 2021

Januari 12.01.2021
Februari 09.02.2021
Maart 09.03.2021
April 13.04.2021
Mei 11.05.2021
Juni 08.06.2021
Juli 13.07.2021
Augustus 10.08.2021
September 14.09.2021
Oktober 12.10.2021
November 09.11.2021
December 14.12.2021

 

Wie mag bloed geven?

Iedereen in goede gezondheid tussen 18 en 70 jaar mag bloed geven. Je eerste bloedgift moet echter gebeuren voor je 66ste verjaardag.  Tussen 66 en 70 jaar is eenbloedgift enkel toegelaten wanneer je laatste bloedgift dateert van minder dan 3 jaar geleden. beteffende de bloedplaatjes- en plasmagift, moet de eerste bloedgift gebeuren voor je 61ste verjaardag en de giften zijn toegelaten tot de dag voor je 66ste verjaardag.

Vóór elke bloedgift onderzoekt een arts de gezondheid van de bloedgever. Hij onderzoekt onder andere de lengte, het gewicht (minimaal 50kg) en de bloeddruk. De bloedgever moet een vragenlijst invullen.

Waarom moet men elke keer een medische vragenlijst invullen?

Dankzij deze vragenlijst en de gestelde vragen door het bevoegd personeel, is het mogelijk te oordelen of de huidige gezondheidstoestand van de donor hem toelaat bloed te geven. Dit in het belang van de donor en de ontvanger.

Om deze reden bevat de vragenlijst ook vragen over eventuele recente ziekten, een chirurgische ingreep, de mogelijkheid op risicogedrag. Eerlijke en correcte antwoorden op al deze vragen zijn van uiterst belang voor de veiligheid op vlak van transfusie.

Duurt bloed geven lang?

De bloedafname zelf duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Rekening houdend met de inschrijving, het medisch onderzoek en de rusttijd na de bloedgift, moet men ongeveer 30 minuten vrijmaken voor een bloedgift

Hoe hoog ligt de frequentie van de giften?

Elke persoon in goede gezondheid mag vier maal per jaar bloed geven mits een interval van twee maanden tussen 2 bloedgiften.

Bij een plasmagift en bloedplaatjesgift moet men een interval van twee weken respecteren, met maximum 24 giften per jaar.

De wachttijd tussen een bloedgift en een plasma- of bloedplaatjesgift is twee weken.

Hoeveel bloed kan of mag men geven?

De hoeveelheid afgenomen bloed varieert van donor tot donor maar is nooit meer dan 500 ml. Het bloed wordt opgevangen in een afnamezakje dat antistollings- en bewaarmiddel bevat. De gebruikte plastiek zak en naald, zijn bestemd voor eenmalig gebruik en worden na de bloedgift vernietigd. Er is dus geen enkel risico op besmetting.

Moet men nuchter zijn?

Zeker en vast niet, een lichte maaltijd is zelfs aan te raden. Een te zware maaltijd verhoogt dan weer het vetgehalte in het bloed en is niet aangeraden.

 

 

0800/92.245 - www.bloeddonors.be