Huisvesting

 

Begeleiding bij het zoeken naar een woonst

Bent u op zoek naar een woonst, kunt u het niet gemakkelijk vinden, weet u niet hoe u het moet aanpakken?

Het OCMW kan u helpen met de stappen die u moet nemen. Het zal je helpen bij je zoektocht. Aarzel niet om met de maatschappelijk werker te praten die uw dossier volgt.

 

Referentieadres

Bent u dakloos, hoe ontvangt u uw post of behoudt u uw uitkering?

Het OCMW kan deze rol spelen, en dus post voor u ontvangen (als u aan de voorwaarden voldoet). U bent verplicht om uw post ten minste eenmaal per kwartaal op te halen. Het referentieadres maakt het mogelijk om sociale uitkeringen te ontvangen of te behouden, zoals een werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, ziekenkasuitkering.

 

Installatiepremie

U bent dakloos en heeft een huis gevonden, kan het OCMW u helpen om het in te richten?

De installatietoelage is een geldbedrag dat u in staat moet stellen om deze situatie te verhelpen bij de inrichting en uitrusting van uw woning (aankoop van meubilair, aansluitingskosten,...) U kunt slechts één keer van deze installatietoelage profiteren.

 

Transitwoonst

Je bent tijdelijk dakloos en weet niet waar je heen moet?

Het OCMW van Oudergem beschikt over 4 transitwoningen die ter beschikking kunnen worden gesteld aan Oudergemnaren die geconfronteerd worden met een crisissituatie op het gebied van huisvesting (maximum 3 maanden). Er moet een aanvraag worden ingediend bij de Sociale Dienst om na te gaan of u in aanmerking komt.

Tijdens de bezetting van een doorgangshuis wordt u sociaal ondersteund in de verschillende levensdomeinen (school, gezondheid, ...) en ook bij het zoeken naar een nieuwe woonst.