Uw gazon maaien in het weekend

Algemeen Politiereglement - artikel 73

§.1. Behoudens vergunning van de Burgemeester zijn volgende zaken verboden :

1. Stem-, instrumentale of muzikale audities;
2. het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven produceren of reproduceren;
3. kermisparades en –muziek;
4. het gebruik van door een motor aangedreven grasmaaiers en andere tuinmachines, op zondagen en wettelijke feestdagen en, op andere dagen, tussen 20 u en 7 u.

Deze bepalingen gelden echter niet voor sfeermuziek in handelsstraten waarvan de uitzending in de tijd beperkt is van 10 tot 22 uur en waarvan het geluidsniveau niet hoger is dan 10 dB(A) in vergelijking met het achtergrondgeluid.

§2. Met uitzondering van alarmsystemen om in­braak te voorkomen of om de aanwezigheid van een indringer of rook aan te geven is het verboden over te gaan tot het gebruik of de plaatsing van elk toestel dat - al dan niet ultrasoon - geluid produ­ceert dat hinderlijk is of hinderlijk kan worden voor één of meerdere personen die zich op de openbare weg bevinden of in een voor het publiek toeganke­lijke plaats of inrichting.

 

Meer :