Bestuur & Politiek

Belastingreglementen

Hieronder vindt u een overzicht van de teksten in verband met belastingen die van kracht zijn op het Oudergems grondgebied.

Aanvullende belasting

Handel en bedrijf

Allerlei

Openbaar ruimte

Huisvesting, gebouw en veld

Stedenbouw

Meer

Verklaringsformulier te downloaden :

Belasting op de in private woningen, hotels, logeerhuizen, pensions en gelijkaardige inrichtingen, verhuurde gemeubelde  kamers en gemeubelde appartementen - verklaringsformulier
Belasting op de uitzenders van electromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz - verklaringsformulier
Belasting op de nachtwinkels en de telecommunicatiebedrijven - verklaringsformulier
Belasting op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteiten - verklaringsformulier
Belasting op parkeerplaatsen - verklaringsformulier
Belasting op het verspreiden van niet - geadresseerd reclamedrukwerk - verklaringsformulier
Belasting op de tweede verblijfplaats - verklaringsformulier
Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - verklaringsformulier

Belasting  op de construeerbare en niet-bebouwde gronden -  verklaringsformulier