Organisatie van evenementen

Voor de organisatie van een evenement in de openbare ruimte of in een privéruimte maar met een impact op de openbare ruimte moet vooraf de toestemming van het college van burgemeester en schepenen worden bekomen.

Afhankelijk van het type activiteit dat wordt georganiseerd, is mogelijk ook de toelating van de DBDMH vereist.

Veiligheid (ongeacht of voor uw evenement de toelating van de DBDMH vereist is)

Voor de organisatie van om het even welk evenement moet aan een aantal algemene voorwaarden worden voldaan om een minimale veiligheid voor het publiek te waarborgen en om de hulpdiensten in staat te stellen snel en efficiënt in te grijpen. Dit behoort tot uw verantwoordelijkheid en het is mogelijk dat de brandweer tijdens het evenement een controle uitvoert. We vragen daarnaast ook om de algemene voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke opstellingen door te nemen (voorbeelden van tijdelijke opstellingen: kraam, stand, barbecue, (circus)tent, podium, bühne, stellage, ambulante handel, ...)

Toelating van de DBDMH

Verzendingstermijn

  • Is de toelating van de DBDMH vereist , dan moet u de volledige aanvraag minstens 6 weken voor het evenement naar de gemeente versturen . Uw aanvraag is volledig wanneer ze de volgende elementen omvat: het ingevulde formulier , een geografisch situeringsplan, een plan waarop de plaats van de geplande infrastructuren wordt aangegeven.
  • Is geen toelating van de DBDMH vereist, dan moet u de volledige aanvraag minstens 4 weken voor het evenement naar de gemeente versturen. Om toelating te vragen dient u verplicht het onderstaande formulier te gebruiken.

Vuurmand, barbecue, kooktoestel (op gas), podium, tribune, punttent

Indien gebruik wordt gemaakt van een vuurmand, barbecue, kooktoestel (op gas), podium, tribune of punttent, moeten verscheidene bijzondere voorwaarden worden nageleefd. Die voorwaarden worden nogmaals meegeven wanneer het college van burgemeester en schepenen officieel toestemming verleent om het evenement te organiseren.

Lenen van materiaal - logistieke ondersteuning

Naargelang van de beschikbaarheid en onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente logistiek materiaal ter beschikking stellen van de organisator. Om logistieke ondersteuning aan te vragen vult u het veld "Logistieke ondersteuning (materiaal lenen van de gemeente)" van het online formulier in.

Contact

Gemeente Oudergem
Dienst Animaties
Emile Idiersstraat, 12 - 1160 Oudergem

of via e-mail: animaties@oudergem.brussels

DBDMH

Diens Preventie
Helihavenlaan 11-15 - 1000 Brussel
Tel.: +32(0)2 208 84 30 - Fax: +32(0)2 208 84 40

e-mail: prev@firebru.brussels

 

Formulier van de gemeente "Organisatie van evenementen"

De organisator van het evenement is de contactpersoon op de dag van het evenement.
Als de organisator van het evenement niet de contactpersoon is op de dag van het evenement, vragen we je om ons de gegevens van beide personen te geven. 

  • Organisator van het evenement: de persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.
  • Contactpersoon: de persoon met wie op de dag van het evenement contact moet worden opgenomen voor vragen over de organisatie van het evenement.

Organisator van het evenement

Titel
Adres

Contactpersoon (indien verschillend van de organisator)

Titel
Adres

Uw evenement

Type activiteit
Uw inrichtingen
Aantal deelnemers
Moeten sommige straten voor het verkeer worden afgesloten?
De straten worden een uur voor het begin van het evenement tot een uur na het einde afgesloten.
Moet er een parkeerverbod worden ingesteld?

Een uur voor het begin van het evenement en tot een uur na het einde is parkeren verboden.

Verboden te parkeren-borden die door gemeenteambtenaren op de openbare weg zijn geplaatst, mogen in geen geval worden verplaatst zonder voorafgaande toestemming.

Logistieke ondersteuning (materiaal lenen van de gemeente)

Iedereen die op het grondgebied van Oudergem een openbare activiteit zonder winstoogmerk organiseert, kan een aanvraag tot het lenen van gemeentelijk materiaal indienen.

Als je dit vakje aanvinkt, verschijnt de lijst met materiaal die je kunt lenen op het formulier. 

Als u dit vakje niet aanvinkt, krijgt u de lijst met materiaal niet te zien.

Materiaal beschikbaar om te lenen
Aantal tafels
Aantal stoelen
Aantal zitbanken
Aantal dranghekken
De verantwoordelijkheid voor de opslag van de apparatuur wordt overgenomen door ...
Deze persoon verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de dag van de levering om de uitrusting in ontvangst te nemen.

Opmerking en vraag

Link naar de tekst van de voorschriften voor het "uitlenen van apparatuur".

Protection de vos données

  • L’Administration communale d’Auderghem utilisera les informations fournies sur ce formulaire pour répondre à la demande que vous lui envoyez. Nous traitons vos données avec respect.
  • Pour plus d'informations sur nos pratiques de confidentialité, veuillez consulter notre Déclaration de protection des données .
  • En cliquant ci-dessous, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à ces termes.