Publicaties van de reglementen

Alle reglementen

Laatste publicaties

 • Uittreksel  703 - Besluit van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot invoering van enkele bestuurlijke politiemaatregelen die bedoeld zijn om overlast als gevolg van de in het gewest vastgestelde geweldplegingen die te maken hebben met drugshandel, -verkoop en -gebruik, te voorkomen en het herstel van de openbare orde te bevorderen - gepublieerd op 02.04.24
 • Uittreksel  702 - Verkiezing van de Kamer van volksvertegen woondigens van 9 juni 2024 - voordrachten van de kandidaten - gepublieerd op 04.04.24
 • Uittreksel  701 - Verkiezing van het Brussels hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement van 9 juni 2024 - voordrachten van de kandidaten - gepublieerd op 04.04.24
 • Uittreksel  700 - Gelijktijdige verkiezingen van 9 juni 2024 - opstellen van de kiezerslijsten - gepublieerd op 04.04.24
 • Uittreksel  699 - Gemeentelijk reglement betreffende hondenactiviteiten (opleidingscursussen, begeleide wandelingen, enz.) - gepublieerd op 29.03.24
 • Uittreksel  698 - Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten - Technische wijziging van de artikelen 1.F. en 1.G. ( stedenbouwkundige documenten) - gepublieerd op 29.03.24
 • Uittreksel  697 - Belasting -reglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning - Technische wijziging - gepublieerd op 29.03.24
 • Uittreksel  696 - Melding van een veronderstelde integriteitsschending - Wijzigingen van het reglement van 19 october 2023 betreffende de oprichting, organisatie en werking van de interne component van het systeem voor de melding van een veronderstelde integriteitsschending - gepublieerd op 29.03.24
 • Uittreksel  695 - Gelijktijdige verkiezingen van 9 juni 2024 - opstellen van de kiezerslijsten - gepublieerd op 19.03.24
 • Uittreksel  694 - Politiebesluit – verkiezingen juni 2024 - gepublieerd op 28.02.24
 • Uittreksel  693 - Gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van een premie voor de aankoop van een compostvat - gepublieerd op 09.02.24
 • Uittreksel  692 - Reglement van de fotowedstrijd Gemeente in de kijker 2024 met als thema Architectuur & Erfgoed van Oudergem - gepublieerd op 09.02.24
 • Uittreksel  691 - Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters  - gepublieerd op  09.01.24

Alle publicaties

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 691

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 09.01.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09.01.24

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr692

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 08.02.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09.02.24

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr693

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 08.02.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09.02.24

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr694

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.02.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.02.24

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Éloïse Defosset

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr695

De Burgemeester van de Gemeente Oudergem bevestigt dat het bericht van de Burgemeester, gedateerd op 19.03.2024, met als onderwerp:

bekendgemaakt werd op 19.03.2024, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet met inbegrip van het gemeentelijke website.

De kiezerslijsten liggen op het Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr696

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.03.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.03.24

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr697

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.03.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.03.24

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr698

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.03.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.03.24

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr699

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.03.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.03.24

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr700

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het bericht van het Schepencollege, gedateerd op 03.04.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.04.24

De stukken betreffende het bericht liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr701

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het bericht van het Gewestbureau, gedateerd op 25.03.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.04.24

De stukken betreffende het bericht liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr702

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het bericht van het kieskringhoofdbureau, gedateerd op 25.03.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.04.24

De stukken betreffende het bericht liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr703

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het Besluit van de minister-president gedateerd op 02.04.24 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.04.24

De stukken betreffende het besluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel