Bestuur & Politiek

Publicaties van de reglementen

Alle reglementen

Laatste publicaties

 • Uittreksel  541  -  Autoloze dag van 20 september 2020 - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer  - gepublieerd op  22.09.20
 • Uittreksel  540  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen 2020. Verlenging van de Geelvinkellaan en Vlasvinkenlaan  - gepublieerd op  25.08.20
 • Uittreksel  539  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen  - gepublieerd op  20.08.20
 • Uittreksel  538  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Charles Brassinelaan.  - gepublieerd op  23.07.20
 • Uittreksel  537  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Benjamin Jansenlaan en de Antoine Vandergotenstraat  - gepublieerd op  14.07.20
 • Uittreksel  536  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Geelvinkellaan en Vlasvinkenlaan en de Antoine Vanlindtsquare  - gepublieerd op  07.07.20
 • Uittreksel  535  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Vanhaelenlaan en de Walckierslaan  - gepublieerd op  07.07.20
 • Uittreksel  534  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Liévin Verstraetenstraat, de Dorpelingstraat en Emile Steenostraat  - gepublieerd op  30.06.20
 • Uittreksel  533  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Sloordelle  - gepublieerd op  30.06.20
 • Uittreksel  532  -  Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2021  - gepublieerd op  26.06.20
 • Uittreksel  531  -  Wijziging van de regels voor de wedstrijden "Oudergem in de bloemen" en "Eindejaar decoratie" voor particulieren en handelaars.  - gepublieerd op  26.06.20
 • Uittreksel  530  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020. Toevoeging van de Guillaume Detrochlaan  - gepublieerd op  23.06.20
 • Uittreksel  529  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli en augustus 2020  - gepublieerd op  23.06.20
 • Uittreksel  528  -  Verordening betreffende economische steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis via de terugbetaling van de onroerende voorheffing  - gepublieerd op  29.05.20
 • Uittreksel  527  -  Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 door het invoeren van Gemeentelijke administratieve sancties - Wijziging  - gepublieerd op  29.05.20
 • Uittreksel  526  -  Wijziging van belastingreglementen op de uithangborden ten gevolge van de besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  525  -  Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 door het invoeren van Gemeentelijke administratieve sancties  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  524  -  Toevoeging aan het geldelijk statuut van een bijgevoegd reglement met betrekking tot "Uitzonderlijke geldelijke maatregelen in verband met de door de volmachtregering opgelegde lockdown".  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  523  -  Aanpassing van het reglement van de franstalige bibliotheken en ludotheek  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  522  -  Officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem - Gebruikshandvest  - gepublieerd op  04.05.20
 • Uittreksel  521  -  Toevoeging aan het geldelijk statuut van een bijgevoegd reglement met betrekking tot "Uitzonderlijke geldelijke maatregelen in verband met de door de volmachtregering opgelegde lockdown".  - gepublieerd op  15.04.20
 • Uittreksel  520  -  Wijziging van het Algemene Politiereglement met de bedoeling om de overtredingen tegenover het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken te bestraffen  - gepublieerd op  07.04.20
 • Uittreksel  519  -  Nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeentekribben  - gepublieerd op  27.03.20
 • Uittreksel  518  -  Gemeentelijk reglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte  - gepublieerd op  27.03.20
 • Uittreksel  517  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen  - gepublieerd op  03.03.20
 • Uittreksel  516  -  Belasting-Reglement op het gebruik van de gemeentegoederen - Wijziging  - gepublieerd op  21.02.20
 • Uittreksel  515  -  Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging  - gepublieerd op  21.02.20
 • Uittreksel  514  - Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Goedkeuring - gepublieerd op 31.01.20
 • Uittreksel  513  - Reglement betreffende de Assemblee van de Inwoners – Goedkeuring - gepublieerd op 31.01.20
 • Uittreksel  512  - Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2020. - gepublieerd op 31.01.20
 • Uittreksel  511  - Algemeen Politiereglement - gepublieerd op 31.01.20

 

Alle publicaties

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 511

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.01.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 10.03.2020

Ref : 3002622091

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 512

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.01.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 513

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.01.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 04.03.2020

Ref : 3002622008

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 514

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.01.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 04.03.2020

Ref : 3002622305

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 515

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.02.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.02.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 516

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.02.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.02.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 517

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 03.03.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.03.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 518

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.03.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.03.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 519

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.03.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.03.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 520

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 07.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 07.04.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 521

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 15.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15.04.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 522

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 523

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 524

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 525

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 15.05.2020

Ref : 3004569735

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 526

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.04.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 527

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.05.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 528

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.05.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.05.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 10.07.2020

Ref : 3004978899

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 529

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 23.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 530

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 23.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 531

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 532

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 06.08.2020

Ref : 3005556789

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 533

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 30.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 534

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 30.06.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 535

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 07.07.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 07.07.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 536

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 07.07.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 07.07.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 537

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 14.07.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.07.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 538

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 22.07.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.07.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Alain Lefebvre

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 539

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 20.08.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.08.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Marc Brackenier Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 540

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 25.08.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.08.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 541

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 22.09.20 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.09.20

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel