Bestuur & Politiek

Publicaties van de reglementen

Alle reglementen

Laatste publicaties

  • Uittreksel  613  -  Bijeenkomst van de gemeenteraad van 27.01.2022 per videoconferentie  - gepublieerd op  12.01.22

 

Alle publicaties

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

 


Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 613

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de het Besluit van de Burgemeester, gedateerd op 12.01.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 12.01.22

De stukken betreffende dit besluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel