Bestuur & Politiek

Publicaties van de reglementen

Alle reglementen

Laatste publicaties

 • Uittreksel  666  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2023 - bijkomende straten.  - gepublieerd op  18.07.23
 • Uittreksel  665  -  Autoloze dag - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer  - gepublieerd op  04.07.23
 • Uittreksel  664  -  Gemeentelijke verordening over de actie "Iedereen het water in" - Goedkeuring  - gepublieerd op  30.06.23
 • Uittreksel  663  -  Belastingreglement - Belasting op antennes voor telecommunicatie, signaaloverdracht en informatie-uitwisseling via hertzgolven - Begrotingsjaren 2023 tot 2026  - gepublieerd op  30.06.23
 • Uittreksel  662  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2023.  - gepublieerd op  27.06.23
 • Uittreksel  661  -  Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2024  - gepublieerd op  05.06.23
 • Uittreksel  660  -  Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwers-sters  - gepublieerd op  30.05.23
 • Uittreksel  659  -  Autoloze dag - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer  - gepublieerd op  30.05.23
 • Uittreksel  658  -  Wijziging van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van de "Vetocheque"-premie voor huisdieren  - gepublieerd op  31.03.23
 • Uittreksel  657  -  Wijziging van artikel 5.4 "Prioritaire thema's" van het reglement "Gedeelde begroting": integratie van de 2 door de Vergadering van de Inwoners voor het jaar 2023 vastgestelde thema's.  - gepublieerd op  31.03.23
 • Uittreksel  656  -  Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging  - gepublieerd op  31.03.23
 • Uittreksel  655  -  Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Uitbreiding  - gepublieerd op  31.03.23
 • Uittreksel  654  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.  - gepublieerd op  28.03.23
 • Uittreksel  653 - Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwers-sters - gepublieerd op 10.03.23
 • Uittreksel  652 - Belasting Reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg- Wijziging  - gepublieerd op  10.02.23
 • Uittreksel  651 - Arrest 5820/22 van het Hof van Assisen van Brussel - gepublieerd op 16.01.23

 

Alle publicaties

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

 


Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr651

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het Arrest 5820/22 van het Hof van Assisen van Brussel, gedateerd op 29.11.22 bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16.01.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 652

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 09.02.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 10.02.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 15.03.2023

Ref : 2023-131152

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr653

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwers-sters gedateerd op 07.03.23 bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 10.03.23

De stukken betreffende de machtiging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 654

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 28.03.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.03.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 655

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.03.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.03.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 656

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.03.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.03.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 02.05.2023

Ref : 2023-133125

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 657

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.03.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.03.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 07.04.2023

Ref : 2023-133124

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 658

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.03.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.03.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 659

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 30.05.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.05.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 07.06.2023

Ref : 2023-135452

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 660

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de Machtiging van het College, gedateerd op 30.05.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.05.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 661

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 01.06.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 05.06.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 662

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 27.06.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.06.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 663

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.06.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 03.08.2023

Ref : 2023-136640

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 664

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.06.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 665

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 04.07.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.07.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 07.07.2023

Ref : 2023-136641

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 666

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 18.07.23 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.07.23

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel