Bestuur & Politiek

Publicaties van de reglementen

Alle reglementen

Laatste publicaties

 • Uittreksel  638  -  Reglement op de aanleg van dropzones voor gedeelde voertuigen zoals steps en fietsen - goedkeuring  - gepublieerd op  30.09.22
 • Uittreksel  637  -  Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren  - gepublieerd op  30.09.22
 • Uittreksel  636  -  Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"  - gepublieerd op  30.09.22
 • Uittreksel  635  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022. Bijkomende straat.  - gepublieerd op  09.08.22
 • Uittreksel  634  -  Besluit van de Burgemeester voor de noodkap van 5 gevaarlijke bomen op de percelen van "En bord de Soignes" in het Georges Golinvauxsquare, Daniel Boon et Van Neromlaan  - gepublieerd op  29.07.22
 • Uittreksel  633 - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022. Bijkomende straat. - gepublieerd op 19.07.22
 • Uittreksel  632  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022. Bijkomende straat.  - gepublieerd op  28.06.22
 • Uittreksel  631  -  Autoloze dag - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer  - gepublieerd op  28.06.22
 • Uittreksel  630  -  Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen  - gepublieerd op  24.06.22
 • Uittreksel  629  -  Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme  - gepublieerd op  24.06.22
 • Uittreksel  628  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022. Bijkomende straat.  - gepublieerd op  21.06.22
 • Uittreksel  627  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022.  - gepublieerd op  15.06.22
 • Uittreksel  626  -  Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren  - gepublieerd op  03.06.22
 • Uittreksel  625  -  Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023  - gepublieerd op  03.06.22
 • Uittreksel  624 - Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen - gepublieerd op 06.05.22
 • Uittreksel  623  -  Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract  - gepublieerd op  06.05.22
 • Uittreksel  622  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.  - gepublieerd op  26.04.22
 • Uittreksel  621  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende de paasvakantie 2022. Ratificatie van de beslissing.  - gepublieerd op  19.04.22
 • Uittreksel  620  -  Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11 - uurrooster van het personnel bij de sportcentra  - gepublieerd op  25.02.22
 • Uittreksel  619  -  Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het administratief en technisch personeel  - gepublieerd op  25.02.22
 • Uittreksel  618  -  Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2022.  - gepublieerd op  25.02.22
 • Uittreksel  617  -  Huishoudelijk reglement voor de petanquebaan gelegen op Oude Molenstraat 21-25 en zijn directe omgeving  - gepublieerd op  25.02.22
 • Uittreksel  616 - Driejaarlijks plan 2022-2024 - gepublieerd op 16.02.22
 • Uittreksel  615  -  Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 februari 2022 houdende het verbod op niet-toegestane betogingen met motorvoertuigen en/of aanhangwagens en in het bijzonder deze die « Vrijheidskonvooi » wordt genoemd en als doel heeft vrijwillig het wegverkeer te belemmeren op het grondgebied van de Brusselse agglomeratie  - gepublieerd op  14.02.22
 • Uittreksel  614 - Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren - gepublieerd op 04.02.22
 • Uittreksel  613 - Bijeenkomst van de gemeenteraad van 27.01.2022 per videoconferentie - gepublieerd op 12.01.22

 

Alle publicaties

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

 


Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 613

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de het Besluit van de Burgemeester, gedateerd op 12.01.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 12.01.22

De stukken betreffende dit besluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr614

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de machtiging van de Gemeentesecretaris, gedateerd op 04.02.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.02.22

De stukken betreffende de machtigingliggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 615

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gedateerd op 11.02.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.02.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr616

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.12.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16.02.2022

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 07.02.2022

Ref : 2021-071626

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 617

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.02.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.02.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 618

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.02.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.02.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 28.03.2022

Ref : 2022-114672

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 619

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.02.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.02.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 28.03.2022

Ref : 2022-114586

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 620

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.02.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.02.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 28.03.2022

Ref : 2022-114587

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 621

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 12.04.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 19.04.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 622

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 26.04.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.04.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 623

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 05.05.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 06.05.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr624

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 05.05.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 06.05.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 625

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 02.06.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.06.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 07.07.2022

Ref : 2022-119557

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 626

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 02.06.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.06.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 627

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 14.06.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15.06.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 628

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 21.06.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.06.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 629

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.06.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.06.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 28.07.2022

Ref : 2022-120489

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 630

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.06.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.06.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 631

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 28.06.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.06.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 632

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 28.06.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.06.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr633

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.07.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 19.07.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 634

De wd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit gedateerd op 29.07.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.07.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Thomas Moreaux Alain Lefebvre

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 635

De wd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 09.08.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09.08.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Thibault Delforge Alain lefebvre

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 636

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.09.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.09.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 637

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.09.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.09.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 638

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.09.22 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.09.22

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel