Bestuur & Politiek

Publicaties van de reglementen

Alle reglementen

Laatste publicaties

 • Uittreksel  584 - Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof" - gepublieerd op 29.04.21
 • Uittreksel  583 - Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het werkliedenpersoneel - gepublieerd op 29.04.21
 • Uittreksel  582 - Gemeentelijk reglement betreffende de certificaten van kennis van het Frans of het Nederlands - gepublieerd op 29.04.21
 • Uittreksel  581  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de paasvakantie 2021.  - gepublieerd op  30.03.21
 • Uittreksel  580  -  Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2021.  - gepublieerd op  26.03.21
 • Uittreksel  579  -  Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra  - gepublieerd op  26.03.21
 • Uittreksel  578  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de paasvakantie 2021.  - gepublieerd op  23.03.21
 • Uittreksel  577  -  Belasting reglement op de tweede verblijven - Wijziging  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  576  -  Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  575  -  Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen - Vernieuwing  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  574  -  Reglement Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan prive en openbare instellingen - Vernieuwing  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  573  -  Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  572  -  Besluit van de Burgemeester waarbij wordt bevolen om administratieve beschermingsmaatregelen te treffen voor daklozen wegens de huidige koudegolf  - gepublieerd op  10.02.21
 • Uittreksel  571  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.  - gepublieerd op  09.02.21
 • Uittreksel  570  -  Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten  - gepublieerd op  29.01.21

 

Alle publicaties

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

 


Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 570

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.01.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.01.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 571

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 09.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 572

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging het Besluit, gedateerd op 09.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 10.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 573

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 574

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 575

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 576

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 577

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 578

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 23.03.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.03.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 579

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.03.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.03.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 580

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.03.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.03.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 26.04.2021

Ref : 2021-021264

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 581

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 30.03.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.03.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr582

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.04.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.04.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr583

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.04.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.04.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr584

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.04.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.04.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel