Bestuur & Politiek

Governance en transparantie

Aanwezigheid

 

OCMW

 

Presentiegeld

 

 

Overheidsopdrachten

 

Delegaties van de Gemeenteraad in het Schepencollege

 

Delegaties van de Burgemeester in de Schepen

 

Delegaties van de Gemeentesecretaris

 

Subsidies

 

Transparantie van bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen - Jaarlijksverslag

 

Mandaten

 

Lijst van de door de burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen uitgeoefende mandaten

 

Ordonnantie"openbaarheid"

16.05.2019 – Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen