Sociale Coördinatie

Huis van Preventie en Solidariteit

Missies

  • Voordelen toegekend door de gemeente aan de personen met een RVV inkomen (Rechthebbende verhoogde verzekeringstegemoetkoming)
  • Tussenkomst voor:
    • teledistributie (Brutele)
    • water, gas, elektriciteit, (kroostrijke gezinnen)
    • telefoon
  • Geboortepremies
  • Taxicheques

Handicap

Voor het verkrijgen van alle ad hoc informatie en de lijst met de verschillende vormen van hulp die aan gehandicapten worden verleend moet u een aanvraag tot uitkering indienen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
https://handicap.belgium.be/nl

Access House

Een databank voor huisvesting ten behoeve van de personen met een handicap

De ANLH (Association Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées, in het Nederlands Nationale vereniging voor huisvesting van de personen met een handicap) heeft het genoegen u haar nieuwe databank voor te stellen. Accesshouse.be werd dankzij de steun van de Staatssecretaris voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkeld. Deze heeft als doel aan gehandicapten en eigenaars een platform te bieden waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten.

De website is gratis en toegankelijk op www.accesshouse.be

Raad voor sociale actie en solidariteit

Raad is een adviesorgaan dat in 2002 werd opgericht om bruggen te slaan tussen verenigingen met sociaal karakter en dat wordt beheerd door de sociale actie. Het kan o.a. bogen op het uitgeven van een Gids van het Oudergemse verenigingsgebeuren , vol informatie over de diverse verenigingen van de eenheid- Hadab, Cafra, Réseau Sainte-Anne, Auderghem-Derde Wereld, enz.

Ook kunt u moeiteloos de Lijst met verenigingen downloaden, waarin alle onontbeerlijke gegevens staan opgesomd.