Oudergem 21: Samen maken we onze gemeente duurzamer!

OUDERGEM 21, WAT IS DAT? 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkelingsmethode die ernaar streeft maatschappelijke, economische en ecologische aspecten met elkaar te verzoenen, om zo te voldoen aan de huidige behoeften zonder de toekomst van de generaties na ons op het spel te zetten.

Graphique Agenda 21 is een actieplan voor duurzame ontwikkeling in de 21 ste eeuw . Dit concept werd in 1992 tijdens de Aardetop in Rio de Janeiro algemeen ingevoerd.

De gemeente en het OCMW van Oudergem hebben besloten om de aanzet te geven tot de uitwerking van een lokale Agenda 21: "Oudergem 21".

In 2016 werd de gemeente doorgelicht en werd een volledige inventaris opgemaakt.
Die inventaris moet nu verder worden geanalyseerd om de sterke en zwakke punten van onze gemeente te bepalen, om de doelstellingen en uitdagingen voor Oudergem 21 uit te tekenen en mogelijke acties voor te stellen.

Doel : het actieplan moet tegen eind 2018 klaar zijn.

 

Documentatie

Overloop de inventaris die in 2016 werd opgemaakt en de bijlagen:

 

Workshops & Websurveys 2017

 

Workshops & Websurveys 2018

 

Workshops & Websurveys 2019

 

 

Andere

 

Blijf op de hoogte

Je wilt op de hoogte blijven van de vorderingen van Oudergem 21?

 

Neem voor meer informatie contact met ons op !