Vuurwerk

Uittreksel van het Algemeen Politiereglement, artikel 34

 

Art. 34. Het is verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot een bedrijvigheid die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals:

(...)

3. gebruik maken van vuurwerk, behoudens vergunning van de bevoegde overheid; deze vergunning is onderworpen aan het meedelen van de volgende gegevens:

  • de gegevens van de vuurwerkleider;
  • de lijst van de verschillende types en kalibers van het vuurwerk en de duur van het afschieten;
  • de plaats van de afschietzone of zones en de afbakening van de veiligheidzone;
  • het verwachte aantal toeschouwers;
  • de plaatsing van afsluitingen, podiums of tribunes, stoelen;

 

Algemeen Politiereglement