De missies van het OCMW

Elke persoon woonachtig op het grondgebied van Oudergem kan van de hulp van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn genieten (O.C.M.W).

Deze hulp heeft als doelstelling iedereen in staat te stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Deze hulp wordt voorafgegaan door een sociaal onderzoek. Omdat het personeel van het OCMW gebonden is aan het beroepsgeheim worden de gesprekken altijd in alle vertrouwelijkheid gehouden.

De algemene sociale dienst

Hoofdmaatschappelijk werkster: Vinciane ROYEN
Tél.: 02 679 94 33

De sociale dienst van de eerste lijn

Verschillende sociale hulpverleningen worden ter beschikking gesteld van de gebruikers. Het leefloon wordt toegekend in functie van de sociale toestand en verschillende voorwaarden beschreven in de wet van 26 mei 2002.

Bijkomende maatschappelijke dienstverleningen kunnen eveneens worden toegekend op basis van een sociaal onderzoek. Het kan gaan om financiële steunen zoals voorschotten, (op wedde, pensioenen, werkeloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, enz.) voedselpakketten, tussenkomsten voor medische en farmaceutische kosten, verblijfkosten, de bijdragen voor het ziekenfonds, huurgelden, huurwaarborgen, energiekosten, enz.
Een team van maatschappelijk werk(st)ers verzekeren elke morgen een permanentie van maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 uur t.e.m. 11.00 uur.

In de namiddag: op afspraak. [behalve op maandag]

De Cel «Jongeren»

De Cel «Jongeren» richt zich tot alle jongeren tussen 18 en 24 jaar of ontvoogde minderjarigen die zich in een bepaald moeilijke situatie bevinden (familiale, financiële, sociale of medische problemen) om deze laatste te helpen en om oplossingen te vinden.

Deze maatschappelijke werk(st)ers volgen eveneens de studenten in hun studieproject.
Een toelage voor jongeren bij het begin van het schooljaar kan worden toegekend naar gelang de sociale en financiële situatie van de student.

Een permanentie wordt verzekerd elke woensdag namiddag van 13.30 uur t.e.m.
16.00 uur.
De andere dagen zijn op afsp

De specifieke cellen

Hoofdmaatschappelijk werker: Cédric GILLET

Tél.: 02 679 94 40

De socio-professionele inschakeling

Maatschappelijk werk(st)ers en psychologen begeleiden de gerechtigden in de verschillende te ondernemen stappen voor een socio-professionele inschakeling.
Het gaat hier om individuele gesprekken die als doel hebben de persoon zo goed mogelijk te oriënteren bij het zoeken van een vorming of job. De agenten helpen deze personen eveneens bij het opstellen van hun C.V. en sollicitatiebrieven en doen simulaties van interviews.

De opvolging gebeurt enkel op afspraak. Voor jongeren, bepaalt de ondertekening van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie de te behalen doelstellingen zoals de wet van 26 mei 2002 voorziet.

De cel werkt samen de lokale arbeidsplatformen en ACTIRIS.

Een werktafel wordt drie maal per week georganiseerd voor de personen die door deze specifieke cel worden opgevolgd en dit om deze laatste te helpen bij het zoeken naar werk via de verschillende beschikbare bronnen. (telefoon, computer, internet, kopieerapparaat, fax, enz...)

Met de steun van :

actiris Fonds social européen  

Schuldbemiddeling

 

Een op de twee huishoudens wordt geconfronteerd met financiële problemen in Brussel volgens de meest recente studie over de toestand van armoede. Daarom zijn “schulden” een kritieke kwestie waarvoor ons centrum een specifieke cel heeft ontwikkeld ten einde een aangepaste begeleiding te bieden.

Het heeft als doel een budgetbegeleiding op te stellen en een schuldbemiddeling te regelen met de schuldeisers om zo de schulden te proberen te verminderen.

Schuldbemiddelaars: (op afspraak)
Joëlle NUTTIN: 02 679 94 30
Virginie BURNY: 02 679 94 31

 

De cel «Energie»

Heeft als doel mensen die moeilijkheden ondervinden om hun energiefacturen te betalen en om afsluitingen te verhinderen via preventie en sensibilisering te begeleiden.

De sociale en budgettaire begeleiding gebeurt via persoonlijke gesprekken en enkel op afspraak.

Er worden eveneens werkgroepen over het thema energiebesparing georganiseerd.
Hierbij worden ecologische pakketten uitgedeeld.

De Cel «Huisvesting»

Deze cel heeft als doel de mensen die op zoek zijn naar een woning te helpen en te informeren. Een permanentie wordt elke week verzekerd.
Een «werkgroep» voor het zoeken van een woning wordt eveneens georganiseerd om de mensen die het nodig hebben te kunnen oriënteren.

Transit woningen

Na een sociaal onderzoek kunnen deze woningen ‘tijdelijk’ (max. 3 maanden) ter beschikking worden gesteld van gezinnen die plots zonder woning komen te staan.

Culturele programma’s “artikel 27”

Contactpersoon: Aurélie DE WAELE 02 679 94 45
Website artikel 27: http://www.article27.be/

Cultuur wordt beschikbaar gemaakt voor mensen die geholpen worden door het OCMW. Voor een bedrag van 1,25€ per activiteit kunnen deze personen, naar de bioscoop of het toneel gaan en andere culturele gebeurtenissen bijwonen. Groepsactiviteiten worden eveneens georganiseerd: musea, pretparken, enz… Een gedetailleerd programma van de verschillende activiteiten is ter beschikking van alle gerechtigden.

De dienst «Thuishulp»

Hoofdmaatschappelijk werkster: Annemie VAN EESBEEK
Tél.: 02 679 94 13

De thuiszorg

De dienst thuiszorg is samengesteld uit gezinshelpsters en poetshulp.
De gezinshelpsters verrichten huishoudelijke taken, doen aan lichaamsverzorging, doen kleine boodschappen, vergezellen de personen naar de dokter, ze vergezellen de bejaarden om een wandeling te maken.
Een dagelijkse dienst van maaltijden aan huis is eveneens georganiseerd.

Het sociaal restaurant «Paradijsvogels»

De slimme senioren kennen dit adres: Waversesteenweg.1336. Voor een klein bedrag
(6€), wordt een warme maaltijd aangeboden om 12 uur stipt. Deze werd gemaakt in de keuken van de Residentie Koningin Fabiola. Het volstaat te reserveren tussen 08.00 uur en 10.00 uur en dit 2 dagen op voorhand.

Het sociaal restaurant «La Houlette 2»

Herdersstaflaan 95.

Voor een klein bedrag(6€)

Het volstaat te reserveren tussen 08.00 uur en 09.00 uur (02/435.26.06)

De aan huis geleverde maaltijden

De levering van de maaltijden aan personen die moeite hebben om zich te verplaatsen wordt elke weekdag georganiseerd door 3 leveringen (maandag, woensdag, vrijdag) per week – koude lijn.

Juridische bijstand

Juriste: David Straatman
Tel.: 02 679 94 37

Juridische bijstand wordt verzekerd door een juriste. Deze bijstand is voorbehouden aan de personen die geholpen worden door het OCMW.
Dit betreft onder meer geschillen, huurcontracten, onderhoudsgelden en echtscheidingen. Enkel op afspraak.

Residentie Koningin Fabiola

Directrice : Axelle PENOMBRE – apenombre@rrf-auderghem.brussels

Directeur adjoint : -

Assistante sociale :  Joëlle NUTTIN - jnuttin@rrf-auderghem.brussels

Tél.: 02 675 40 76

De Residentie Koningin Fabiola is een woon- en verzorgingscentrum, gelegen aan de rand van het Zoniënwoud. Ze biedt de bewoners een rustgevend kader in het “groen”.
Haar kwaliteitskeuken en haar verzorgend personeel verzekeren het comfort en de hygiëne die nodig zijn voor een aangenaam verblijf.
Recreatieve en culturele activiteiten worden georganiseerd voor de bewoners: theaterworkshops, ontmoetingen tussen de verschillende generaties, muziek, uitstappen, spelen, animaties, workshops m.b.t. ergotherapie.
Verschillende activiteiten worden georganiseerd door een paramedisch team waaronder: kiné, ergo, logopedist, psycholoog en psychomotorische expert teneinde de fysische en psychische autonomie van de kostgangers te behouden.